Coaching Schemalagda måltider

Sverige har idag lagstadgade krav på kostnadsfria och näringsriktiga skolmåltider till alla elever, oavsett föräldrarnas inkomst. Tack vare det kan skolmåltiden vara både ett verktyg och en arena för skolans hälsoarbete. För det finns ett ömsesidigt samband mellan skolprestationer och hälsa, därför har skolmåltiden en stor potential att bidra till elevens skolprestation. Skolmåltider är därmed ett viktigt verktyg för att främja hälsa och utjämna socioekonomiska skillnader, om vi tar vara på den. En välplanerad, integrerad måltid, tillför en viktig pusselbit för att motverka skolavhopp och att elever lämnar grundskolan utan fullständiga betyg.

Varmt välkommen med din förfrågan till maltidsverige@ri.se

Stöd för integrerade pedagogiska måltider

Schemalagda måltider ökar förutsättningarna att ta till vara på den pedagogiska måltiden och därmed ökad samverkan mellan skolpersonalen som kan skapa trygghet, studiero och bidra till skolans hälsofrämjande uppdrag. Schemalagd luncher innebär att lunchen, där det är möjligt, hamnar mellan två lektioner åtskild från rast. Konceptet är däremot mer omfattande och bygger på samverkan mellan alla de som på ett eller annat sätt påverkas av skolmåltiden.

Måltid Sverige kan erbjuda din verksamhet coaching i schemalagda måltider. Coachningen kan skräddarsys helt enligt verksamhetens behov. Nedan följer två förslag:

Alternativ 1:
5–10 digitala tillfällen inkl. hemläxor, totalt ca 10 timmar.

Alternativ 2:
5–10 digitala tillfällen inkl. hemläxor samt ett fysiskt besök med observationer och workshops.
Totalt ca 18 timmar.