Klimatsmart mat på våra fat – en öppen webbutbildning

I Sverige serveras det dagligen ca 3 miljoner måltider inom skola, vård och omsorg. Matens om serveras är en viktig del av dagen för förskolebarn, elever i skolan eller när man som äldre eller sjuk behöver hjälp och stöttning kring maten. Den maten som serveras bidrar också till utsläpp av växthusgaser, dessa kan minskas genom att val av råvaror och hur dessa hanteras genom inköp, tillagning och servering. Du som arbetar med planering, inköp, tillagning eller servering av mat kan bli mer klimatsmart genom att göra webbutbildningen ”Klimatmart mat”. Lär dig mer om goda och hälsosamma måltider med låg klimatpåverkan. Gör utbildningen idag!


Klicka  här för att komma direkt till utbildningen>>

Problem att öppna länken? Prova att ta bort webbhistorik.


Praktiska tips för minskad klimatpåverkan

Syftet med webbutbildningen är att öka kunskapen om matens klimatpåverkan och hur vi steg för steg kan minska matens klimatpåverkan utan att göra avkall på kvalitén. Utbildningen ger dig praktiska tips och argument, samt stimulerar till fortsatt arbete på din arbetsplats för att minska matens klimatpåverkan.

Så går utbildningen till

Webbutbildningen är gratis och tillgänglig för alla. Den tar cirka 45–60 minuter att göra och kan göras enskilt eller tillsammans i grupp. Du kan när som helst pausa utbildningen och sedan fortsätta där du slutade. Du når utbildningen från en dator, surfplatta eller mobil. Använd gärna utbildningen som en del i utvecklingsarbetet på din arbetsplats och diskutera idéer, resultat och förslag efteråt.Maten – en nyckel i miljö- och klimatväxlingsarbetet

Maten – en nyckel i miljö- och klimatväxlingsarbetet

Maten har stor klimatpåverkan och är därför en viktig del av Västra Götalandsregionens miljöarbete och klimatväxlingsarbete. För att nå internationella, nationella och regionala klimatmål behöver matens klimatpåverkan minska. Webbutbildningen utvecklades i samarbete mellan Koncernkontorets miljö- och livsmedelsexperter, forskningsinstitutet RISE och representanter från Västra Götalandsregionens måltidsverksamheter. Utbildningen finansieras av Västra Götalandsregionens miljönämnd och av medel från klimatväxlingsprogrammet.

Läs mer

Länk till Klimat2030>>
Länk till Klimatväxlingsarbetet>>
Länk till livsmedelsarbetet>>

Kontakt

Anna Teghammar – Miljöstrateg Koncernkontoret
mejl: anna.teghammar@vgregion.se
Tel: 070-020 68 24

 

Västra Götalandsregionen logo