Västra Götaland

I Västra Götaland är måltider inom offentlig sektor på agendan och strategiska satsningar och långsiktigt arbete bedrivs både på regional nivå och i kommunerna. Västra Götalandsregionen är initiativtagare till Måltid Sverige och ser en stor potential i att samverka kring dessa frågor. Berit Mattsson från Regional utveckling; -Vi har väldigt goda erfarenheter av att samverka med kommunerna i Västra Götaland för att utveckla maten i förskola och skola genom Skolmatsakademin. Vi har fått mersmak och hoppas på att många regioner ska ansluta sig till Måltid Sverige så att vi tillsammans kan göra anspråk på ökade resurser för forskning, innovation och förbättrad kompetensförsörjning till verksamheter inom offentliga måltider. Det är frågor som till stor del ligger på nationell nivå och vi behöver därför en stark samverkansplattform för att den här sektorn ska göra sig hörd i tuff konkurrens med många andra som efterfrågar utvecklingsresurser.

Måltid Sverige och Skolmatsakademin är långsiktiga satsningar som Västra Götalandsregionen gör för att utveckla måltider i offentlig sektor.

Offentliga måltider i Västra Götaland

Skola

I Västra Götalandsregionen finns Skolmatsakademin som är ett kunskapsnätverk. Skolmatsakademin har startats för att främja skolmåltiden och goda matvanor i skolan. Nätverket vill förmedla en positiv attityd till skollunchen och öka kunskapen om hur valet av livsmedel påverkar vår hälsa och miljö. Skolmatsakademin finansieras av miljönämnden i Västra Götalandsregionen tillsammans med medverkande kommuner och stadsdelar i Västra Götaland. Närverket har funnits i över 10 år och utgör ett viktigt nav för utveckling av skolmåltider. RISE är värdorganisation för Skolmatsakademin med Elsa Fries som verksamhetsledare. Skolmatsakademins hemsida är en kunskapskälla om skolmåltider inom Västra Götaland. På Skolmatsakademins websida finns information om pågående projekt och arbete som görs, om skolmåltider i länet, användbart kommunikationsmaterial och kontaktuppgifter till medlemmarna. Läs mer här:  https://skolmatsakademin.se/

 

Sjukvården

Inom Västra Götalandsregionen bedriver Regionservice Måltider produktion av mat till patienter och restauranger på sjukhusen i regionen. Måltider har ca 400 anställda och 13 kök varav 9 är produktionskök. Det lagas 4 miljoner måltider på ett år varav 3,3 miljoner är patientmåltider. Inom Måltider är det ekologiska målet för livsmedelsinköp 35 % för 2017 men totalt sett inom hela Västra Götalandsregionen är målet 40 %. 2020 är målet för VGR 50 % ekologiska livsmedelsinköp. Måltider är även KRAV-certifierade med en stjärna vilket innebär att minst 25 % av det totala inköpsvärdet av livsmedel består av KRAV-märkta/EU-ekologiska/MSC/-märkta produkter.

 

Program för livsmedel och gröna näringar 2017-2020

Programmet för livsmedel och gröna näringar 2017-2020 ska bidra i samarbetet för att få en mer långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning. Programmet beskriver den långsiktiga inriktningen för Västra Götalandsregionen inom livsmedel och gröna näringar och bygger på uppdraget att främja regional utveckling och invånarnas hälsa. Ett av målen i Västra Götalandsregionens handlingsprogram är Hållbar konsumtion av livsmedel för att främja folkhälsa och minska miljöpåverkan. Offentliga organisationer spelar en viktig roll som föregångare för mer hållbar livsmedelskonsumtion. Inköpen av ekologiska produkter i offentlig sektor har bidragit till att utveckla produktion och marknad för ekologiska produkter, där nu också den privata konsumtionen ökar på allvar. Större andel vegetariskt på tallriken kommer att minska klimatpåverkan och samtidigt främja folkhälsan. Minskat matsvinn ger minskade kostnaderna för inköp, vilket kan ge utrymme för inköp att livsmedel av bättre kvalité. Den offentliga sektorn står inför fortsatt stora utmaningar där en åldrande befolkning innebär utmaningar för samhället på olika sätt; också då det gäller livsmedels­området. Det saknas till exempel innovativa lösningar som kan ge bra måltidskvalité och matglädje för äldre som bor kvar i hemmen.

Programmet är ett av Västra Götalandsregionens verktyg för att uppfylla målen i Vision Västra Götaland – Det goda livet samt målen inom strategin för tillväxt och utveckling i Västra Götaland, VG2020.

www.vgregion.se/programlivsmedelhttps://www.vgregion.se/regional-utveckling/omraden/miljo-och-klimat/livsmedel/

Västra Götalandsregionen logo