SmartMat Hbg

I Helsingborgs stads skolor arbetas det för fullt med att minska matsvinnet och testar många olika sätt att göra skolmaten mer hållbar. Genom Klimatklivet driver Helsingborgs Stad och miljöförvaltningen SmartMat Hbg.

Under 2019 ska matsvinnet halveras jämfört med 2017 då 241 ton ätbar mat slängdes. Skolmatens klimatpåverkande växthusgaser motsvarande 2,0 koldioxidekvivalenter (CO2e) per kilo inköpt livsmedel 2017. Det är ungefär det dubbla jämfört med vad vår planet klarar av. Under 2019 är målet att kommer ner till 1,5 CO2e/kg. Detta görs genom att skifta så mycket av animaliska proteinkällor mot växtbaserade proteinkällor – så ofta som möjligt och så gott som möjligt.

Följ projektet på Instagram genom kontot @smartmathbg och hashtaggen #SmartMatHbg.

Flera av Helsingborgs förvaltningar är involverade i SmartMat Hbg. I filmen till höger får man träffa referensgruppen som består av representanter från de olika förvaltningarna.

Mer information och kontakt

Länk till SmarMat Hbg>>