Sörmland

Stolt Mat i Sörmland-Sörmländsk gastronomi

Landets första matkluster kom till för närmare 10 år sedan. På initiativ av Sörmlands matkluster samlades en mängd aktörer för att se om länet kunde ta ett mer samlat grepp över matarbetet i länet. En av anledningarna var dåvarande landsbygdsminister Eskil Erlandssons satsning på ”Sverige – det nya matlandet”. Vi har arbetat med att ta fram en samlande matstrategi. Ett av stråken som utgör ett nätverk är Offentliga Måltider. Läs om Stolt mat i Sörmland genom att klicka på bilden!

Länk till Stolt Mat i Sörmlands websida finns via länken här>>

Offentliga måltider inom landstinget och kommunerna

I Landstinget Sörmlands vision ”Sveriges Friskaste län 2025” är måltider och kostfrågor av avgörande betydelse. De offentliga måltiderna behöver lyftas fram och bidra till en god folkhälsa och ett hållbart Sörmland.

”Vi har allt att vinna på att samverka och lära oss av varandra, Måltid Sverige ger oss möjlighet att utvecklas tillsammans. Det finns så otroligt många frågor som vill ha svar och områden som kan förbättras. Det krävs kraftsamlingar för att nå resultat och nu är det läge att göra det”, säger Marianne Backrud-Hagberg, Landstinget Sörmland

Det finns nio kommuner i Sörmland, nedan finns information och länkar om måltidsverksamheter i Sörmland!

Region Sörmland
Region Sörmland

Landstinget Sörmland

Hälso- och sjukvård

Landstinget har 4 sjukhus i varierande storlek som serverar måltider till patienter och personal, samt ett Regionssjukhus- Karsudden där man bedriver rättpsykiatrisk vård.

Landstingets Kostpolicy, klicka på bilden!

Kostens betydelse i ett hälsosamt och hållbart Sörmland…

…är ett uppdrag där landstinget tillsammans med kommunerna arbetar fram en hållbar modell för god folkhälsa för Sörmlänningarna genom hela livet.

Sörmlands Naturbruk

Landstinget organiserar även Sörmlands Naturbruk som arbetar med de regionala uppdragen naturbruksutbildning inom gymnasium, gymnasiesärskola och uppdragsutbildningar samt friluftsverksamhet och publik verksamhet. Sörmlands Naturbruks vision är att vidga vyer och väcka engagemang. Vi vill bidra till att människor kan påverka sin situation och samhället.

Gemensamt Nutritionsråd

Det finns ett etablerat nutritionsråd i Sörmland, där samarbetar kommunerna och landstinget för god nutrition för länets äldre medborgare.

Eskilstuna kommun

Mat och måltider i Eskilstuna kommun lagar mat till förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

Läs mer om verksamheten via länken här>>

 

Flens kommun

Information om mat och måltider i Flens kommun finns via länken här>>

Gnesta kommun

Katrineholms kommun

 

Nyköpings kommun

 

Oxelösunds kommun

Information om mat och måltider i Oxelösunds kommun finns via länken här>>

 

Strängnäs kommun

 

Trosa kommun

 

Vingåker kommun