Göteborgs universitet

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap (IKI)

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap har en helhetssyn på människans möte med mat och måltider respektive idrott och fysisk aktivitet. IKI vill genom forskning och utbildning ge förutsättningar till god hälsa och hållbar utveckling. Inom kostvetenskap är kostvanor, måltider, kostens betydelse för folkhälsan samt ledarskap och organisation i restauranger och storhushåll centrala teman. Idrottsvetenskap omfattar ett brett spektrum av fysiska aktiviteter, från motion och hälsofostran till tävlings- och elitidrott.

Christel Larsson

Professor vid instutitionen för kost- och idrottsvetenskap

Christel Larsson arbetar som professor i kostvetenskap vid institutionen. Hon är utbildad nutritionist vid Stockholms universitet och har även en magisterexamen i folkhälsovetenskap vid Karolinska institutet och en i Kostvetenskap vid Umeå universitet. År 2001 blev hon Sveriges första doktor i kostvetenskap med en avhandling om ungdomars matvanor och hälsa. Hon har fått Kungliga Skytteanska samfundets pris till yngre forskare och livsmedelsföretaget Dr PersFoods forskningspris.

Christel forskar och undervisar inom framförallt matvanor hos barn och ungdomar samt kostundersökningsmetodik. Flera pågående forskningsprojekt handlar om att främja hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet bland barn, ungdomar och vuxna. Hon har handlett/handleder doktorander inom både kostvetenskap, idrottsvetenskap, folkhälsa och epidemiologi.

Länk till Christel Larsson, Göteborgs universitet
Christel Larsson