MIKA-projektet – mat och integration i Katrineholm

För att ta tillvara på kunskaper och erfarenheter från andra kulturer i odling och matlagning och utveckla maten driver Katrineholms kommun ett integrationsprojekt. Mat och integration i Katrineholm är ett samverkansprojekt mellan lokalt näringsliv och Katrineholms kommun med stöd av Europeiska Socialfonden.

Syfte

Att ta tillvara på kunskaper och erfarenheter från andra kulturer i odling och matlagning. Under projektets gång varvas praktik med teori som är framtagen i samarbete med lokala företagare i kommunen. Projektet sträcker sig över tre år, med start första juni 2018 och slut 30 november 2020.

Deltagare

Deltagare i projektet är personer bosatta i Katrineholms kommun som är utrikesfödda som idag står långt från arbetsmarknaden och uppbär försörjningsstöd. För varje omgång/årsuppstart är det 15 personer som deltar.

Målsättning

Målsättningen är att skapa möjligheter för individer att utvecklas, få värdefull arbetslivserfarenhet från svenska näringar med koppling till mat samt möjlighet till självförsörjning. När projektet avslutas ska den enskilda individen vara ett steg närmare vidareutbildning, anställning eller eget företagande. Vi vill även skapa förutsättningar för lokala näringar att utvecklas och få tillgång till kvalificerad arbetskraft som kan bidra till företagets verksamhet. När projektet avslutas ska den enskilda näringsidkaren ha fler möjligheter till att anställa kvalificerad arbetskraft och ett större samverkansnätverk i kommunen. Nya maträtter, minst två, utvecklas tillsammans med deltagarna som senare kan serveras i den offentliga verksamheten.

Framtid

En målsättning är att projektet blir en del av Katrineholms kommuns ordinarie verksamhet och att samarbetet med lokala aktörer kvarstår i frågor om mat, arbetstillfällen och integration. Andelen närproducerade och växtbaserade livsmedel ökar i de offentliga köken i Katrineholms kommun under projektets gång. Efter avslutandet ser vi gärna en fortsatt ökning av dessa. Fler maträtter med inspiration från nya matkulturer utvecklas och serveras i den offentliga verksamheten. Måltiderna ska även testas och utvärderas av restauranggästerna.

 

För mer information kontakta: 

Projektledare för MIKA-projektet, Kerstin Thuresson,

telefon 0150-571 27 e-post kerstin.thuresson@katrineholm.se