Det pågår forskning på olika institut i landet som på olika sätt knyter an till måltider inom skola, vård och omsorg. Ser mer i menyn till vänster där forskare finns presenterade!