MATtanken

MATtanken är ett projekt som genom nätverkande, kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte vill bidra till hållbara offentliga måltider.

 

Syftet med MATtanken

 • Främja ökad kvalitet på offentliga måltider och att de resurser som satsas på dessa tillvaratas på bästa sätt.
 • Offentliga måltider ska bidra till en hållbar utveckling.
 • Ge ökad kompetens, engagemang och effektivitet hos aktörer i kedjan från producent till konsument.
 • Bredda och förstärka nätverkande och samarbeten inom matproduktion och måltidsfrågor.

Aktiviteter

För att uppnå målen med projektet kommer bland annat nedanstående aktiviteter att utföras.

Erfarenhetsutbyten och kompetensutveckling

 • Medverka i kartläggning kring offentliga måltidsverksamheter
 • Arrangera webbinarier
 • Arrangera egna och medverka på andras evenemang

Sprida inspirerande exempel

 • Publicera artiklar på webbplatsen
 • Spela in poddavsnitt

Nätverkande

 • Identifiera framgångsrika lokala/regionala nav och verksamheter
 • Kommunicera i sociala medier

Om projektet

Projektet finansieras via landsbygdsprogrammet samt av LRF och Sveriges konsumenter. Projektet startade i november 2017. En förlängning beviljades i mars 2020 med slutdatum den 31 januari 2023.

Styrgruppen består av representanter från Livsmedelsverket, LRF, Sveriges konsumenter och Landsbygdsnätverkets kansli.

Projektgrupp

 • Eva Sundberg, projektledare
 • Tobias Henning, kommunikatör
 • Elin Sandström, konsumentexpert

Läs mer om MATtanken via länken här