Handboken för schemalagda måltider

Handboken är för alla er som arbetar på skolan och har ett gemensamt och viktigt uppdrag att utbilda elever till en hälsosam och hållbar livsstil.

 

Ladda ned handboken här nedan


Lanserings webinar

Detta webinar behandlar följande frågor och spelades in den 27/8 2021.

  • Vad bidrar handboken med till skolans utvecklingsarbete?
  • Vilka modeller och verktyg erbjuder den till skolans personal och ledning?
  • Hur kan man arbeta med handboken och hur kopplar den an till skolans hälsouppdrag samt lärande för hållbar utveckling?

Webinaret finns att se här!


Stöd för integrerade pedagogiska måltider

Schemalagd lunch innebär att lunchen, där det är möjligt, hamnar mellan två lektioner åtskild från rast. Konceptet är däremot mer omfattande och bygger på samverkan mellan alla de som på ett eller annat sätt påverkas av skolmåltiden.

Som stöd till skolledare, lärare och måltidsorganisationer finns nu en handbok om hur man kan utveckla integrerade, pedagogiska måltider med schemalagda måltider.

Handboken är ett resultat från pilotprojektet med schemalagda måltider – Väl godkänt för skolmåltiden som letts av Skolmatsakademin mellan 2018-2021.

Handboken är för alla er som arbetar på och med skolan och därför har ett gemensamt och viktigt uppdrag att utbilda våra elever till en hälsosam och hållbar livsstil.

Idén med en modell för schemalagda måltider har flera motiv men ett fokus, eleven!

Syftet är att med en välplanerad, integrerad måltid tillföra en pusselbit i arbetet att motverka skolavhopp och att elever lämnar grundskolan utan fullständiga betyg.

Handboken handlar alltså inte bara om hur skolan kan få till schemalagd lunch utan lika mycket om hur vi tar tillvara den pedagogiska måltiden och ökar samverkan mellan skolpersonalen för att skapa trygghet, studiero och bidra till skolans hälsofrämjande uppdrag.

Behöver ni stöd för att förankra idén om schemalagda måltider? Ta kontakt med oss på Måltid Sverige så kan vi stötta er i processen.

maltidsverige@ri.se