Livsmedelshygien i offentliga kök

Det ska vara tryggt och säkert för matgäster att äta den mat som serveras i våra offentliga kök. Måltidspersonal ska ha kompetens inom livsmedelssäkerhet och säkerställa rutiner för hur risker ska hanteras, förebyggas och åtgärdas, även när matgäster är delaktiga i matlagningen på exempelvis förskola, skola eller äldreboende. Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i livsmedelshygien för säker mat. Under utbildningen får du med dig de viktigaste rutinerna för god livsmedelshygien och hantering av livsmedel i köket för att laga och servera säker mat, samt vilken betydelse en god livsmedelshygien har för att förebygga potentiella risker. Denna utbildning riktar sig till måltidspersonal i offentligt kök.

Utbildningsinnehåll

  • Mikroorganismer & smittspridning
  • Matförgiftningar
  • Kemiska & fysiska faror
  • Hantering av livsmedel
  • Egenkontroll

Utbildningen ges som heldag eller halvdag. Vid en heldagsutbildning tillkommer följande under dagen:

  • Gemensam diskussion och grupparbete kring rutiner och ansvarsfördelning.
  • Säker hantering, egenkontroll med mer koppling och fokus på specialkoster.

 

Varmt välkomna med er förfrågan till maltidsverige@ri.se