SAMLA SVERIGE – VI ÄR VAD DET LÅTER SOM!

SAMLA Sverige samlar ihop den breda kunskap som finns i Sverige kring innovationsstöd till livsmedelsbranschens företag under ett tak. Här skapar vi inte nödvändigtvis nytt utan tillgängliggör det goda arbete som görs av våra medverkande organisationer och regioner. Så att fler har lättare att nå det som finns tillgängligt på annan plats. Smart va?

SAMLA Sverige samlar ihop den breda kunskap som finns i Sverige kring innovationsstöd till livsmedelsbranschens företag under ett tak. Vår målbild är resursoptimerad och enkel tillgång till kapital, kunskap och stödinfrastruktur för livsmedelsföretag, i och utanför sina egna geografiska områden. Av det förväntas hållbar tillväxt och konkurrenskraft i livsmedelsbranschens företag OCH regional utveckling via tillgång till nationella resurser. Att inte uppfinna hjulet gång på gång utan bli bättre på att förena, förstärka och komplettera varandra leder till smartare, hållbarare mat – i den privata och i den offentliga måltiden!

SAMLA startade som ett projekt med innovationsstödjande organisationer från fyra regioner; Skåne, Värmland, Blekinge och Västra Götaland. SAMLA Sverige är den långsiktiga verksamheten, som bjuder in fler regioner och innovationsstödjare att delta – idag ingår också Halland, Gotland och Östergötland i verksamheten.

Länk till Samla Sveriges hemsida>>