RISE Research Institutes of Sweden

En samlad kraft för svensk innovation

RISE Research Institutes of Sweden är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 800 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster.

Vi samlar våra kompetenser och experter i fem divisioner som jobbar gränsöverskridande i sex affärs- och innovationsområden.

Våra värdeord, värdeskapande, samverkande och oberoende är symboler för vår värdegrund och ska genomsyra allt vi gör på RISE, och fungera som vägledning för hur vi vill agera och uppfattas av vår omgivning. Länk till RISE>>.

Avdelning Jordbruk och livsmedel

Inom divisionen bioekonomi och hälsa finns avdelningen Jordbruk och livsmedel. Vi utför forskning och innovation i hela livsmedelskedjan, från jordbruksproduktion och marina livsmedel över industri och handel ända till konsumentledet. Inom avdelningen arbetar vi för att möta jordbruksbranschens och livsmedelsindustrins behov och utmaningar när det gäller till exempel utveckling av nya processer och produkter, produktivitet samt hållbarhet. Det innefattar även att svara mot ett ökande intresse i samhället för sambandet livsmedel-hälsa, för livsmedelskvalitet och för närproducerade livsmedel. Vår forskning bedrivs strategiskt och tillämpat enligt målinriktade forskningsprogram och i industrigemensamma projekt. Vi erbjuder forskningssamarbete och konsulttjänster relaterade till jordbruksteknik och produkt- och processutveckling, kring frågor som rör produktionsmetoder, kvalitet, produktsäkerhet, produktionseffektivitet och miljö. Vi har dessutom en bred utbildningsverksamhet för företag samt medverkar i grund- och doktorandutbildningar vid universitet och högskolor. RISE Jordbruk och livsmedel är värdorganisation för fler intressanta projekt och initiativ. Förutom Måltid Sverige är andra exempel Skolmatsakademin i Västra Götalandsregionen, Samla Sverige och Livsmedelsacceleratorn.

Läs mer om RISE och ämnesområdet livsmedel här.