SNF Swedish Nutrition Foundation

– bygger kunskap och kompetens inom området mat-hälsa

SNF är ett nationellt centrum för evidensbaserad kunskap om nutrition/mat-hälsa och finns i skärningspunkten mellan forskningen och samhället utanför akademin. Det finns goda möjligheter att möta samhällets utmaningar inom mat-hälsaområdet om alla goda krafter samverkar. SNF bidrar i hög grad till att en sådan samverkan blir möjlig. Det främsta verktyget är kunskapsportalen nutritionsfakta.se. SNF har ett unikt nätverk av ledande forskare inom nutritionsområdet, som gör att SNF kan erbjuda en verksamhet med mycket hög kvalitet och trovärdighet. Verksamheten är opartisk i relation till såväl kommersiella intressen som forskningsinriktningar.

SNF ger ut tidskrifterna Nordisk Nutrition och Food & Nutrition Research samt arrangerar konferenser och symposier. Sedan 2016 driver SNF även kunskapsportalen nutritionsfakta.se. Läs mer om SNF på hemsidan http://snf.ideon.se/.

nutritionsfakta.se

nutritionsfakta.se är en kunskapsportal med syfte att öka kunskapen och bidra till en saklig samhällsdiskussion inom området mat och hälsa. Genom att tillgängliggöra forskning för en bredare grupp kan nutritionsfakta.se bidra till att förbättra förutsättningarna för en god folkhälsa och underlätta innovationer inom mat-hälsaområdet genom att

  • sammanfatta aktuellt kunskapsläge inom nutritionsområdet
  • sätta nya rön om mat och hälsa i ett sammanhang
  • erbjuda ett forum för vetenskapligt baserad information om aktuella nutritionsfrågor

nutritionsfakta.se är partsneutral i förhållande till såväl kommersiella intressen som forskningsinriktningar. nutritionsfakta.se drivs av SNF Swedish Nutrition Foundation. Gå direkt till portalen: www.nutritionsfakta.se/