Mat och måltidsvetenskap

Mat och måltidsvetenskap vid Högskolan Kristianstad är ett tvärvetenskapligt ämne som bygger på tre vetenskapliga områden: Livsmedel, Näring och hälsa och Matkultur- och kommunikation. Inom forskningsmiljön MEAL- Food and meals in everyday life bedrivs forskning som på olika sätt knyter an till dessa tre huvudområden. Vår forskningsvision 2025 lyder: ”Mat och Måltid vid HKR är en erkänd forskningsaktör som verkar för ett hållbart samhälle där mat och måltid sätts i ett helhetsperspektiv genom tvärvetenskaplig forskning och kunskapsuppbyggnad”.

Läs mer om medlemmarna i MEAL och de olika forskningsprojekten på länken här! MEAL – Food and meals in every day Life