Skolmatsakademin

I Västra Götalandsregionen finns Skolmatsakademin som är ett kunskapsnätverk. Skolmatsakademin har startats för att främja skolmåltiden och goda matvanor i skolan. Nätverket vill förmedla en positiv attityd till skollunchen och öka kunskapen om hur valet av livsmedel påverkar vår hälsa och miljö. Skolmatsakademin finansieras av miljö- och regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen tillsammans med medverkande kommuner och stadsdelar i Västra Götaland. Nätverket har funnits sedan 2006 och utgör ett viktigt nav för utveckling av skolmåltider. Skolmatsakademins hemsida är en kunskapskälla om skolmåltider inom Västra Götaland. RISE Jordbruk och Livsmedel är värdorganisation för Skolmatsakademin. Gunilla Martinsson är verksamhetsledare för Skolmatsakademin.

Kontakt

Välkommen att kontakta Skolmatsakademin via mejl: skolmatsakademin@ri.se

Websida: www.skolmatsakademin.se

Gunilla Martinsson

Verksamhetsledare i Skolmatsakademin sedan hösten 2022. Gunilla har medverkat i Skolmatsakademins nätverk sedan starten 2006. Gunilla har varit en del av styrgruppen i många år och som verksamhetsledare arbetar hon med frågorna som hon brinner mest för – De offentliga måltiderna och då speciellt med måltiderna inom skola/förskola.

I rollen ansvarar Gunilla för kontakt och kommunikation med Skolmatsakademins medlemmar gällande nätverksträffar, inspirationsdagar, utvecklingsprojekt, med mera. Hon har sitt kontor på RISE kontor i Delsjömotet, strax utanför Göteborg men medverkar gärna och ofta i olika forum där frågor om skolmåltiden berörs.

Gunilla har arbetat med offentliga måltider i drygt tre decennier så hon är ett välkänt ansikte inom skolmat Sverige. Innan hon tog klivet över till Skolmatsakademin var hon måltidschef i Munkedals kommun där hon bland annat medverkade i Vinnova och Livsmedelsverkets utvecklingsprojekt ”Ett nytt recept för skolmåltiden”. Dessförinnan har hon arbetat i olika offentliga organisationer i Västsverige.

Genom sin medverkan i Kost & Närings fokusgrupp för skola och förskola har Gunilla bland annat medverkat i arbetet med att ta fram de nationella rekommendationerna för specialkost och anpassade måltider.

Mejl: gunilla.martinsson@ri.se

Telefon: 010 516 66 13