SkolmatSverige

SkolmatSverige är ett kostnadsfritt verktyg som hjälper skolor att utveckla måltidens kvalitet ur ett helhetsperspektiv. När elever trivs i skolrestaurangen och äter av skollunchen främjas lärande så väl som bra matvanor och god hälsa. SkolmatSverige hjälper grundskolor och kommuner att utvärdera och utveckla kvaliteten på sina skolmåltider, kostnadsfritt. Många aspekter av måltiden som är viktiga att beakta kan utvärderas (se bilden ovan). Skolan väljer själv vad den vill jobba med. Elever och personal kan också tycka till om skolmåltiderna via smidiga enkäter. Skolan kan även mäta hur mycket mat som hamnar i magen! När skolan är klar får den en automatisk resultatrapport som innehåller vägledning till förbättringar. Kommunen kan också få en automatisk sammanstallning. 9 av 10 användare tycker att det är mycket eller ganska lätt att använda. ”Man behöver en timme i lugn och ro – men det är det värt!” säger en av många nöjda skolkockar. I dag används verktyget i mer än 4 av 10 grundskolor. Våra data visar att skolor som använder verktyget förbättrar sina resultat! Välkommen till SkolmatSverige!

SkolmatSverige drivs idag på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) på Stockholms läns landsting.

Kontakt

Emma Patterson, Projektledare, SkolmatSverige

Tel: 08-123 371 85

Mail: info@skolmatsverige.se

Läs mer på SkolmatSveriges hemsida: www.skolmatsverige.se