Sveriges största kunskapsskafferi för offentliga måltider

Maten, måltiden, miljön, resurserna, pedagogiken, näringen, hälsan, upplevelsen, välbefinnandet och lärandet. Det finns mycket vi vet – och inte vet – om den offentliga måltiden. Ta del av aktuell forskning som bedrivs inom de olika disciplinerna och ta vara på varandras framsteg. Här finner du forskning med anknytning till de offentliga måltiderna.
Har du något du skulle vilja dela med dig av eller en frågeställning som du vill att forskare sätter tänderna i? I så fall vill de gärna ha kontakt med dig. Här har vi samlat deras kontaktuppgifter.

Förstudie av forskning inom offentliga måltider

Under hösten 2018 genomför Michaela Holmberg en förstudie om forskning inom offentliga måltider och kommer också inventera behov och utmaning för framtida forskning hos forskare och i branschen. Michaela kommer dels göra en litteratursökning och dels intervjuer. Michaela kombinerar arbetet med en Mastersuppsats vid Göteborgs universitet med professor Christel Larsson som handledare. Genom förstudien kommer vi också få fram underlag för att bygga vidare på denna webbisda och kommunicera den forskning som pågår och underlätta för måltidsbranschen i offentlig sektor att nå den forskning som bedrivs och bygga broar mellan dessa världar!

Michaela är utbildad kostekonom och har under många år arbetat med att utveckla mat inom skola och förskola. Michaela är inte inte helt ny på Måltid Sverige. Under 2017 påbörjade Michaela en Master i kostvetenskap och gjorde då sin intership på Måltid Sverige och Skolmatsakademin och fick då möjlighet att se många goda exempel på måltider inom främst förskolan som utbjorde underlag till en magisteruppsats med titeln Hur man kan främja grönsaker på förskolan.

Michaela nås enklast via mejl: michaela.holmberg@ri.se