Samlad kunskap om offentliga måltider

Maten, måltiden, miljön, resurserna, pedagogiken, näringen, hälsan, upplevelsen, välbefinnandet och lärandet. Det finns mycket vi vet – och inte vet – om den offentliga måltiden. Ta del av aktuell forskning som bedrivs inom de olika disciplinerna och ta vara på varandras framsteg. Här finner du forskning med anknytning till de offentliga måltiderna.


Rapport klar om forskning kring offentliga måltider

Under hösten 2018 genomförde Michaela Holmberg en förstudie om forskning inom offentliga måltider och har också inventerat behov och utmaning för framtida forskning hos forskare och i branschen. Michaela har dels gjort en litteratursökning och dels gjort intervjuer. Arbetet har skett i samarbete med Göteborgs universitet med professor Christel Larsson som vetenskapligt stöd. Rapporten heter Inblick i forskning kring offentliga måltider, RISE 2019:39.

 

Ladda ner rapporten i sin helhet som pdf här>> 

Ladda ner sammanfattning av rapporten som pdf här>>

Kontakt

Rapportförfattare Michaela Holmberg, michaela.holmberg@ri.se
Måltid Sverige, maltidsverige@ri.se