Värdskap, kvalitet och bemötande i offentlig måltidsverksamhet

Välkommen till en digital utbildning på tema värdskap, kvalitet och bemötande i offentlig måltidsverksamhet. Utbildningen riktar sig till måltidspersonal som arbetar med att skapa måltidstrivsel inom skola, vård och omsorg. Utbildningen fokuserar på måltidspersonal i köket men belyser vikten av god kontakt med andra kollegor som exempelvis vårdpersonal och pedagoger. Samarbetet med andra är viktigt och en förutsättning för att det goda värdskapet ska nå ändra fram till matgästen.

Utbildare är Maria Wilbois, utbildad yrkeslärare inom hotell- och restaurang. Expert på service inom restaurangbranschen.

Innehåll

Utbildningen består av nio avsnitt med förinspelade filmer och tillhörande diskussionsfrågor och nyckelord. Vissa avsnitt har även en sida med fördjupningsmaterial. Varje filmklipp är mellan 10–20 minuter långt, och är lämpliga att titta på gemensamt med dina kollegor i en verksamhet eller arbetsgrupp, med en arbetsledare som är ansvarig. Tanken är att arbeta med ett avsnitt vid ett tillfälle, till exempel vid en APT. Vi rekommenderar att använda och ta del av utbildningen under en längre period för att ge varje avsnitt tillräckligt med tid. Studier visar att kortare men fler inlärningssessioner utspridda över tid ger en mer effektiv inlärning.

Avsnitten börjar med repetition av föregående avsnitt och ett tydligt syfte, och avslutas med en sammanfattning och förslag till diskussionsfrågor. Lämna gott om tid till dessa arbetsuppgifter.

 1. Introduktion

 2. FAMM – Five aspects of meal model

 3. Gästens väg.     

 4. Medarbetarskap

 5. Matpresentation

 6. Ha kul på jobbet

 7. Kommunikation

 8. Kvalitetsarbete

 9. Sammanfattning

 

Syftet med utbildningen är att

 • Höja kunskapen om värdskap
 • Skapa förståelse om bemötande, både det externa och det interna
 • Förstärka lagandan och den attraktiva arbetsplatsen

Det övergripande målet är att du och ditt arbetslag ska förstå vikten av ett kvalitetssäkert arbete inom värdskap och bemötande. Målet är också att bli ett bra team som har kul på jobbet för att lyckas ge ett bättre bemötande samt skapa trivsel på arbetsplatsen.


REGISTRERING OCH ANMÄLAN

KOSTNAD

Vi erbjuder en grupplicens för den här webbutbildningen.

För dig som är medlem i Måltid Sverige betalar: 

 • liten 1-20 deltagare 3 400  kr
 • mellan 21-50 deltagare 8 500 kr
 • stor 51-100 deltagare 16 900  kr

Icke-medlemmar betalar:

 • liten 1-20 deltagare 5 000 kr
 • mellan 21-50 deltagare 11 000 kr
 • stor 51-100 deltagare 22 000  kr

ANMÄLAN

Anmäl dig till utbildningen här

I bekräftelsemejlet finns en länk till vår lärplattform. För att få tillgång till webbutbildningen behöver du skapa ett konto, det gör du genom att klicka på länken i bekräftelsemejlet och därefter klicka på ”skapa konto” för att få åtkomst till webbutbildningen.

VAD INGÅR

 • Tillgång till utbildningsplattform
 • Handledning
 • Arbetsunderlag med diskussionsfrågor
 • Intyg