Aktuell forskning

Här vill vi sprida information om aktuella forskningsprojekt om måltider och ämnen kopplat till måltider. Välkommen med förslag på vad vi kan ha med här! Maila oss på maltidsverige@ri.se

 

Göteborgs universitet

Tema Måltider, matvanor och ledarskap

Inom temaforskargruppen Måltider, matvanor och ledarskap vid Göteborgs universitet är målsättning att bidra med ny kunskap om hur hälsosamma, hållbara och tilltalande måltider respektive matvanor kan utvecklas och bibehållas. Detta uppnås genom fokus på både målgruppen för måltiderna och andra medverkande aktörer. Genom att bedriva forskning kring möjligheter och hinder för hälsosamma måltider samt ledarskapets betydelse inom olika måltidsverksamheter kan hälsosamma matvanor främjas.

Arbetet handlar om att utveckla och genomföra forskningsprojekt om människors möte med mat, med fokus på både offentliga och privata måltidsverksamheter där organisation, ledarskap och kunskap är centrala aspekter. Syftet är också att samverka med samhället när det gäller att utveckla kunskapen om vikten av måltider och matvanor för såväl individen som samhället.

Läs mer information om forskningstemagruppen här!

VeggiSkills – Ett forskningsprojekt om unga & vegetarisk kost

Intresset för vegetarisk kost ökar bland unga personer och människor över hela världen uppmanas att äta mer vegetabilier och mindre animalier för både hälsan och klimatet. Var tionde 15–34 åring uppger att de följer någon form av vegetarisk kosthållning. Vissa väljer att inte äta några animalier alls medan andra väljer att äta fisk, mjölk, ägg och ost i kombination med vegetabilier.

Vid Göteborgs universitet genomförs ett forskningsprojekt som undersöker om den maten som unga veganer/vegetarianer/icke-köttätare äter täcker deras energi-och näringsbehov, samt vilka skillnader de är i matvanor, näringsstatus och kunskap om mat jämfört med allätare. Det är även av intresse att få kännedom om vad det är som underlättar för unga personer att äta mer vegetariskt.

Vem kan delta?

Friska personer mellan åldrarna 16–24 år som äter en blandkost eller någon form av vegetarisk kost (vegan, lakto-ovo-vegetarisk, icke-kött) och bor i, eller nära Göteborg är välkomna att anmäla sitt intresse om att deltag via följande webenkät.

Informationsbrev Måltid Sverige

Affisch att ladda ner

Kontaktperson för projektet

Isabelle Mulkerrins
Institutionen för kost och idrottsvetenskap,
Göteborgs universitet

E-post: isabelle.mulkerrins@gu.se
Tel: 076–6983222