Aktuell forskning

Här vill vi sprida information om aktuella forskningsprojekt om måltider och ämnen kopplat till måltider. Välkommen med förslag på vad vi kan ha med här! Maila oss på maltidsverige@ri.se

 

Göteborgs universitet

Tema Måltider, matvanor och ledarskap

Inom temaforskargruppen Måltider, matvanor och ledarskap vid Göteborgs universitet är målsättning att bidra med ny kunskap om hur hälsosamma, hållbara och tilltalande måltider respektive matvanor kan utvecklas och bibehållas. Detta uppnås genom fokus på både målgruppen för måltiderna och andra medverkande aktörer. Genom att bedriva forskning kring möjligheter och hinder för hälsosamma måltider samt ledarskapets betydelse inom olika måltidsverksamheter kan hälsosamma matvanor främjas.

Arbetet handlar om att utveckla och genomföra forskningsprojekt om människors möte med mat, med fokus på både offentliga och privata måltidsverksamheter där organisation, ledarskap och kunskap är centrala aspekter. Syftet är också att samverka med samhället när det gäller att utveckla kunskapen om vikten av måltider och matvanor för såväl individen som samhället.

Läs mer information om forskningstemagruppen här!