Slutkonferens Med smak för kunskap!

Här kan ni titta på de olika delarna i Med smak för kunskaps slutkonferens, sändes 2020-03-23

Projektpresentation


Hälsning från Validering Väst och UHR utbildning AB


Laholms Kommun

Presentation om valideringsprocessen


Lidköpings kommun

Presentation om workshops i långsiktig strategisk kompetensförsörjning