Våra utbildare

Önskar du att någon av våra kunniga utbildare kommer till er?

Kontakta Måltid Sverige för mer information.

E-post maltidsverige@ri.se

Lina Andersson Fasth

Ett kraftpaket med ett stort engagemang för mat och unga, med målet att skapa medvetna konsumenter. Som en av de första inom måltidspedagogiken jobbar Lina för att mat, miljö och pedagogik ska möta varandra för att väcka barns lust och intresse för en hållbar kosthållning.

Som mat och måltidsutbildare anpassar Lina kurser och föreläsningar utefter behov och situation, där teori och praktik vävs samman för att lättare förstå syftet och uppnå eventuella målsättningar.

Om du vore en grönsak, vilken skulle du vara?

– Morot! Nej, lök! Den behövs för en bra grund och är också lite obekväm med många lager att skala av, den är också fin och glansig.

Vilka utbildningar håller du i?

– T ex vegetarisk och växtbaserad inspiration, Alla kan baka, måltidspedagogik, schemaläggning av skolmåltider.

Hilde Svensson

Hilde har en lång karriär som kock bakom sig med erfarenheter i allt från lunchrestauranger till à la carte och skolresturanger. Idag är hon kökschef för Cesarstugan utanför Falköping.

Hon brinner inte bara för vad som serveras, utan även hur maten serveras. God mat ska lagas av bra råvaror, med gästen i fokus, vilket även inkluderar en tillfredsställande måltidsmiljö. Förutom att maten ska vara god ska den även göra gott för kropp och miljö. I sina utbildningar inspirerar Hilde gärna kring att ta tillvara på rester, använda sig av säsongsanpassed matlagning och få in mer grönsaker i våra måltider.

Om du vore en grönsak, vilken skulle du vara?

– En morot, något man kan variera i oändlighet och som de allra flesta tycker om.

Vilka utbildningar håller du i?

– Vegetarisk och växtbaserad inspiration, inbjudande salladsbufféer, specialkost, bakning och klimatsmart mat.

Fredrik Adén

Med mestadels av livet inom restaurangyrket har de senaste åren spenderats som kökschef på ett äldreboende. Fredrik ser till hur vi får mätta och glada pensionärer genom näringsberikad mat, vilket hans utbildningar inom Måltid Sverige främst handlar om. Exempel på detta är hur vi med goda smårätter kan få de äldre att lyckas behålla vikten med bra, anpassad mat, istället för de typiska näringsdryckerna som kanske inte alltid är så lockande. Utöver det har Fredrik även haft vegetariska utbildningar för Måltid Sveriges regi. Grönsaker är en underskattad del av måltiden som kommer i skymundan för kött och fisk, anser han.

Klimatsmarta måltider är en stor passion och Fredrik kan inte nog poängtera vikten av att offentliga måltider tar sitt ansvar i denna fråga. Förskola och skola är en viktig institution med möjlighet att påverka, där hela kedjan måste belysas för att ge respekt för livsmedelsproduktionen.

Om du vore en grönsak, vilken skulle du vara?

– En blomkål, med sina mångsidiga användningsområden. Det är till och med möjligt att göra ett styckningsschema på den.

Vilka utbildningar håller du i?

– Mellanmål och måltidsmiljö för äldre, metodmatlagning och vegetarisk inspiration.

Daniel Oddhammar

En kock med över 25 års yrkeserfarenhet i branschen som kan lägga till flertalet prestigefyllda restauranger på sin meritlista. Daniel har även varit med och startat ett antal vilket har gett ovärderliga kunskaper inom ekonomi, ledarskap och företagande.

Daniel har undervisat på köksmästarutbildningen på yrkeshögskolan Yrgo i Göteborg och är idag konsult med föreläsningar, utbildningar och konceptutveckling inom hållbarhet. Han är en av grundarna till bolaget Generation Waste, som fokuserar på minskat matsvinn inom hotell- och restaurangbranschen genom utbildning och digitala mätverktyg.

Hållbarhet är ett återkommande mantra hos Daniel, som anser att hållbart ledarskap och ett långsiktigt arbetssätt inom både det ekonomiska perspektivet och sättet att ta hand om personal är nödvändigt framöver. Hållbarhet måste ses som en röd tråd i hela verksamheten, vilket kräver smarta kockar och uppnås genom utbildning.

Om du vore en grönsak, vilken skulle du vara då?

– Jag skulle vara en lök. Grunden till allt…

Vilka utbildningar håller du i?

– Till exempel matsvinn, vegetarisk och växtbaserad inspiration och metodmatlagning.

Pelle Danielsson

Vår klimatsmarta kock Pelle jobbar i Västra Götalandsregionen med uppgiften att förbättra sjukhusmaten, framförallt att göra den mer klimatsmart. Detta går hand i hand med hans uppdrag för RISE inom projektet Kunskapsklivet för klimatsmartare offentliga måltider, där han utbildar i växtbaserad inspiration och klimatsmart mat inom offentlig sektor. Han är DEN Pelle i krogen ”Hos Pelle”, som ligger i Göteborg. Han har erhållit Gastronomiska Akademins guldmedalj och har även skrivit boken ”Kål hos Pelle”.Den klassiska husmanskosten ligger honom varmt om hjärtat, där fler vegetariska varianter får ta plats numera.

Om du vore en grönsak, vilken skulle du vara?

– Allra helst en grym vitkål, med sin djupa och fylla smak kan du använda vitkål i otaliga maträtter!

Vilka utbildningar håller du i?

– Till exempel vegetarisk och växtbaserad inspiration, metodmatlagning inom sjukhusmåltider, den perfekta såsen.

Maria Wilbois

Maria är numera pensionerad pedagog efter 25 år som lärare med service som huvudämne. Hon har lång erfarenhet av service mot gäst i matsalar och i receptioner. Maria har alltid varit fascinerad av vad service är, hur den skapas och vad den gör med oss människor.

Mötet med gästen börjar redan på hemsidan, sociala medier eller i entrén. Gästen är inte bara den som äter av maten utan gästen är alla de som vi arbetar med såsom leverantörer, anhöriga och övrig personal på arbetsplatsen. Då dagens gäster är mycket kunniga och pålästa krävs inte bara kunskap om råvaror, tillagning och hygien utan även vikten av att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete inom service. Alla möten påverkar, vare sig det är elever, lärare, leverantörer, övrig personal eller anhöriga. Ett gott samarbete ligger till grund för ett fungerande servicearbete och arbetsglädje. Detta inkluderar varje del av en organisation, inte bara samarbetet mellan kök och matsal. Det är nödvändigt att identifiera gästen och dess krav på verksamheten där ett systematiskt kvalitetsarbete krävs inom både servicearbetet som livsmedelshygien och matlagning.

Vilka utbildningar håller du i?

–  Jag skräddarsyr utbildningar i gäst- och servicearbete så det passar in i den verksamhet som beställer. Ofta utgår jag från riktlinjer i kostverksamheten eller utifrån en kostpolicy, bryter ned den i mindre ”arbetsbara” bitar för att nå högre måluppfyllelse.