Future Kitchen

Den offentliga måltidsbranschens behov av personal och kompetens kommer att öka med en ökad befolkning men det är alldeles för få som söker sig till kockyrket. Gymnasieutbildningarna som hittills varit den största källan till utbildad kompetens täcker inte längre behovet och en flaskhals uppstår när rekryteringsunderlaget är magert. Kommuner och landsting står idag i en situation där man behöver hitta nya och alternativa rekryterings- och kompetensförsörjningsalternativ för att locka framtidens arbetskraft till våra offentliga kök.

Genom Future Kitchen vill vi attraherar morgondagens medarbetare tidigt!

Future Kitchen är en vägledningsinsats. Genom praktikplats i offentliga kök, kombinerat med språkträning, personligt handledarskap tar vi tillvara på mänskliga resurser och skapar en meningsfull första tid i ett nytt land för nyanlända. Praktikanterna får en väg  i en svensk kultur och på en svensk arbetsmarknad samtidigt som måltidsverksamheterna/praktikplatserna får ett värdefullt utbyte i form av ökad kunskap, förmåga och beredskap för att kunna servera måltider till människor med olika bakgrund och behov i sina verksamheter framöver. Future Kitchen genomfördes första gången under våren 2017 med och nu 2019 genomförs en tredje omgång.

Så här går det till

 • Utbildning av handledare med KUB-modellen under ledning av Validering Väst.
 • Rekrytering av praktikanter genom studiebesök och speed-dating i kök.
 • Praktiken inleddes med en introduktion som sker ute på arbetsplatserna. Ett stödmaterial finns framtaget, se under fliken Future Kitchen dokument.
 • Praktik under 3 månader i kombination med SFI.
 • Uppföljningsmöte i slutet av praktiken med information om olika vägar för utbildning och validering.

Projektledning Måltid Sverige i samarbete med Skolmatsakademin, Validering Väst, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen.

Få en liten inblick i hur några av praktikanterna haft det genom att titta på filmen som finns till höger!

 

Fakta om Future Kitchen

2019

 • Medverkande arbetsgivare; Bengtsfors kommun, Bollebygds kommun, Borås Stad, Götene kommun, Lilla Edets kommun, Partille kommun, Skara kommun, Vara kommun och Vänersborgs kommun.
 • 7 nya KUB-handledare har utbildats av Validering Väst.
 • Ca 20 har praktik under våren 2019.

Mer information och introduktionsmaterial finns under fliken Future Kitchen dokument>>

Resultat 2018

 • Medverkande arbetsgivare; Bengtsfors kommun, Bollebygd kommun, Borås Stad, Färgelanda kommun, Götene kommun, Partille kommun, Skara kommun, Trollhättans Stad, Vara kommun och Regionservice VGR.
 • 35 nya handledare är utbildade under februari/mars
 • Drygt 40 nyanlända gick introduktionsutbildningen i mars och började praktik. Introduktionsutbildningen på två dagar genomfördes på två olika orter (Vänersborg och Borås) med tolk.
 • Praktiken pågick under april-juni.
 • Flertalet av deltagarna är kvar i branschen genom någon form av anställning eller utbildning.

Resultat 2017

 • Medverkande arbetsgivare; Götene kommun, Skara kommun, Uddevalla kommun, Vara kommun, Vänersborgs kommun och Regionservice VGR.
 • 28 utbildade handledare
 • 25 praktikanter rekryterades till introduktionen
 • 23 påbörjade praktik i kök
 • 17 fullföljde praktiken
 • 3 fick extratjänst, varav 1 har fått ordinarie anställning
 • Ca 4-5 har fått jobb i privat sektor
 • 1 antagen till kockutbildning

Mer information kontakta Maria Helmersson, maria.helmersson@ri.se

 

Reportage om Future Kitchen

Lilla Edets kommun Nyheter, Lockar framtida medarbetare>>

Saxen 2 18 WEB Uppslag S 10 11, Borås Stad. “En framtida kock får köksvana”>>

MATtanken skriver om Future Kitchen>>

Lyssna på: Kökspraktik ska lösa brist på kockar, Sveriges radio Sjuhärad 20180420>>

Spännande jobbspår i Bollebygd, nyhet Bollebygd.se 20180419>>

Future Kitchen, intervju Hamada i Götene 2017>>

Nyanlända ska lockas till jobb i storhushåll, Uddevalla mars 2017>>