Future Kitchen

Vill ni haka på?

Med en snabbt ökande befolkningsmängd och växande måltidsbransch, höjs också behovet av personal och kompetens i den offentliga måltidsverksamheten. Dock är det väldigt få som söker sig till kockyrket, och kommuner och landsting står idag inför en situation där man behöver hitta nya och alternativa rekryterings- och kompetensförsörjningsalternativ för att locka framtidens arbetskraft till våra offentliga kök.

Future Kitchen är ett samverkansprojekt, finansierat av Västra Götalandsregionen, med vägledning till jobb och utbildning inom offentliga måltider. Sedan starten våren 2017 har projektet främst riktats mot nyanlända för att ta tillvara på mänskliga resurser och skapa en meningsfull första tid i ett nytt land. Genom praktikplats i offentliga kök, kombinerat med språkträning och personligt handledarskap får man då en väg in i svensk kultur och in på svensk arbetsmarknad, samtidigt som måltidsverksamheterna får ett värdefullt utbyte i form av ökad kunskap, förmåga och beredskap för att kunna servera måltider till människor med olika bakgrund och behov i sina verksamheter framöver. Med förhoppningar om ett fortlöpande projekt begränsas dock inte projektet till enbart nyanlända i det fortsatta arbetet med Future Kitchen, utan anpassas utefter behovet i kommunerna där man ser andra grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden och behöver en ingång till arbete.

Så här går det till

  • Utbildning av handledare med KUB-modellen under ledning av Validering Väst.
  • Rekrytering av praktikanter genom studiebesök och speed-dating i kök.
  • Praktiken inleddes med en introduktion som sker ute på arbetsplatserna. Ett stödmaterial finns framtaget, se under fliken Future Kitchen dokument.
  • Praktik under 3 månader i kombination med SFI.
  • Uppföljningsmöte i slutet av praktiken med information om olika vägar för utbildning och validering.

Projektledning Måltid Sverige i samarbete med Skolmatsakademin, Validering Väst, och Västra Götalandsregionen.

Få en liten inblick i hur några av praktikanterna haft det genom att titta på filmen som finns till höger!

Mer information kontakta Maria Helmersson, maria.helmersson@ri.se


Reportage om Future Kitchen