Future Kitchen

Vill ni haka på?

Med en snabbt ökande befolkningsmängd och växande måltidsbransch höjs också behovet av personal och kompetens i den offentliga måltidsverksamheten. Dock är det väldigt få som söker sig till kockyrket, och kommuner och landsting står idag inför en situation där man behöver hitta nya och alternativa rekryterings- och kompetensförsörjningsalternativ för att locka framtidens arbetskraft till våra offentliga kök.

Future Kitchen är ett samverkansprojekt finansierat av Västra Götalandsregionen, och syftar till vägledning till arbete och utbildning inom offentliga måltider. Deltagarna i projektet är individer som står långt ifrån arbetsmarknaden av olika anledningar., Genom praktik i offentliga kök med stöd av en utbildad handledare och i vissa fall kombinerat med språkträning, får deltagarna goda möjligheter till en bra och givande praktikperiod. Måltidsverksamheterna får i sin tur visa upp sin verksamhet för potentiell framtida arbetskraft och det blir även ett värdefullt utbyte i form av ökad kunskap, förmåga och beredskap för att kunna servera måltider till människor med olika bakgrund och behov i sina verksamheter framöver.

Under 2023

  • Medverkande arbetsgivare; Vänersborg, Lidköping, Regionservice VGR (NÄL Trollhättan)
  • 18 nya KUB-handledare utbildades av Validering väst 25 januari. Praktik sker under våren mars -juni, samt till hösten aug – nov. Projektet avslutas november 2023.
  • Genom projektet tar vi fram en Ny webbutbildning inom temat Värdskap som ett stöd för att hjälpa verksamheterna att bli mer förberedda på att ta emot nya medarbetare i deras strategiska arbete inom kompetensförsörjning.

Så här går det till:

  • Måltidsenhet och rekryterande enheter (AME, AF, SFI) i kommunen ser över behov angående potentiella praktikanter. Kommer överens om arbetsmodell som passar just er verksamhet med hjälp av projektledare.
  • Utbildning av handledare i KUB-modellen under ledning av Validering Väst
  • Viktigt att matcha praktikant med handledare genom studiebesök
  • Praktiken inleds med en introduktion för praktikanterna tillsammans med handledare på arbetsplatsen.
  • Praktiken pågår under 3 månader och kan ske i kombination med SFI.
  • Efter 3 månader är det viktigt med uppföljning! Praktikperioden kan till exempel leda till extratjänst i kök, eller som vägledning till lämplig utbildning.

Projektledning Måltid Sverige i samarbete med Skolmatsakademin, Validering Väst, och Västra Götalandsregionen.

Mer information kontakta projektledare Michaela Holmberg, michaela.holmberg@ri.se


Reportage om Future Kitchen