Utvecklingsprogram till KliMATval

Var med och utveckla hållbara matval för framtiden! Vad behöver våra invånare från oss som offentliga aktörer för att kunna agera för ett mer hållbart samhälle? Vad skapar engagemang, kraft och förändringsförmåga för att möta globala utmaningar på lokal nivå? Välkommen att söka till ett utvecklingsprogram där ni får stöd att utveckla insatser för hållbara matval – tillsammans med era invånare.

I utvecklingsprogrammet KliMATval förenar vi den senaste forskningen om mat och miljö med metoder för användardriven innovation/tjänstedesign. Som deltagande team för ni ta er an klimatutmaningen med stöd från forskare i klimat och miljö från Stockholm Resilience Center vid Stockholms universitet och utbildare och coacher i tjänstedesign och innovation från Innovationsguiden.

Tema är matens rodd för hälsa och miljö med utgångspunkt i bland annat ”EAT Lancet-rapporten” och annan forskning kring hur ett hållbart livsmedelssystem ser ut.

Ansökan ska vara inne senast 28 februari via länken här: https://forms.gle/qhpv7TcsXnYnc2MN9

Praktisk information

Gemensamma utbildningsdagar:

  • 23-24 april: Utbildningsdag 1-2, gemensam uppstart, Kunskap från forskare om klimat
  • 2 juni: Utbildningsdag 3, Steg Undersöka, Analys
  • 27 aug: Utbildningsdag 4, Idégenerering + protoyping
  • 26 nov: Utbildningsdag 5, avslutning. Presentation av projektet och Förverkliga-steget.
  • + en kortare digital introduktionsträff för projektledare och ledare i slutet av mars/april.

För utförlig information läser mer i Inbjudan KliMATval2020>>

Projektet finansieras av Vinnova och drivs av Sveriges Kommuner och Regioner i samarbete med Stockholm Resilience Center vid Stockholms universitet och Albaeco.