Resultat och erfarenheter

Kunskapskliv för klimatsmarta offentliga måltider

 

Material från slutkonferens, 9 februari 2021

Ale kommun

Falköpings kommun

Lilla Edet

Härryda kommun

Munkedals kommun

Orust kommun

Regionservice Måltider, Västra Götalandsregionen

Dals-Ed kommun

Åmåls kommun