Hållbar skolmåltid genom digitalisering

Skolmåltiden är en viktig del av skolans vardag, men dess möjligheter att stärka elevernas lärande och att bidra till en mer hållbar samhällsutveckling kan utnyttjas betydligt bättre. Det kräver både nya perspektiv och en strukturell förändring av hur måltider planeras och hanteras i skolan. RISE och Måltid Sverige driver tillsammans med Kungsbacka kommun och Västerviks kommun projektet Hållbar skolmåltid genom digitalisering för att undersöka hur detta kan göras i praktiken.

Läs artikel här om projektet>>

Projektet är finansierat av Vinnova, (i utlysningen Utmaningsdriven innovation steg 1) och projektet pågick fram till augusti 2019. En nulägesbeskrivning och behovsanalys genomfördes genom workshops och intervjuer med de aktörer som är engagerade i de kommunala skolmåltidsverksamheterna i Kungsbacka och Västervik.

UDI steg 2

En ansökan för Utmaningsdriven innovation steg 2 är inskickad till Vinnova med fler partners från kommuner och företag. Beslut väntas i december 2019.

Via länken här finns en beskrivning över vad som hittills gjorts, viktigaste slutsatserna och processen till ansökan för steg 2; Hållbar skolmat, inbjudan att bli partner steg 2>>

 

Kontakt/Mer information

Lars Lingman projektledare, lars.lingman@ri.se

Maria Helmersson, Måltid Sverige maria.helmersson@ri.se

 

Skrivet om projektet

Under våren har workshops genomförts i Västervik, Kungsbacka och en med öppen inbjudan i Göteborg. Material från dessa workshopsen utgör nu ett viktigt underlag för att utforma en ansökan till UDI steg 2. I samband med workshopen i Kungsbacka gjordes en nyhet till Kungsbacka kommuns interna nyheter. Läs nyheten här: Nyhet Insidan Kungsbacka Kommun Hållbara Måltider>>