Hållbar skolmåltid genom digitalisering

Skolmåltiden är en viktig del av skolans vardag, men dess möjligheter att stärka elevernas lärande och att bidra till en mer hållbar samhällsutveckling kan utnyttjas betydligt bättre. Det kräver både nya perspektiv och en strukturell förändring av hur måltider planeras och hanteras i skolan. RISE och Måltid Sverige driver tillsammans med Kungsbacka kommun och Västerviks kommun projektet Hållbar skolmåltid genom digitalisering för att undersöka hur detta kan göras i praktiken.

Läs artikel här om projektet>>

Projektet är finansierat av Vinnova, (i utlysningen utmaningsdriven innovation steg 1) och projektet kommer att pågå fram till augusti 2019. En nulägesbeskrivning och behovsanalys sker genom workshops och intervjuer med de aktörer som är engagerade i de kommunala skolmåltidsverksamheterna i Kungsbacka och Västervik.

Fler partners är välkomna

Det pågår ett arbete med att skriva en ansökan för steg 2 till Vinnova som ska lämnas in under september 2019.

Via länken här finns en beskrivning över vad som hittills gjorts, viktigaste slutsatserna och processen till ansökan för steg 2; Hållbar skolmat, inbjudan att bli partner steg 2>>

Intresserade att delta i steg 2 är välkomna att fylla i formuläret via länken här senast 15 augusti 2019; länk till formulär för intresseanmälan>>

 

Kontakt/Mer information

Lars Lingman projektledare, lars.lingman@ri.se

Kristina Söderberg, koordinator kristina.soderberg@ri.se

Maria Helmersson, Måltid Sverige maria.helmersson@ri.se

 

Skrivet om projektet

Under våren har workshops genomförts i Västervik, Kungsbacka och en med öppen inbjudan i Göteborg. Material från dessa workshopsen utgör nu ett viktigt underlag för att utforma en ansökan till UDI steg 2. I samband med workshopen i Kungsbacka gjordes en nyhet till Kungsbacka kommuns interna nyheter. Läs nyheten här: Nyhet Insidan Kungsbacka Kommun Hållbara Måltider>>