Hållbar skolmåltid genom digitalisering

Skolmåltiden är en viktig del av skolans vardag, men dess möjligheter att stärka elevernas lärande och att bidra till en mer hållbar samhällsutveckling kan utnyttjas betydligt bättre. Det kräver både nya perspektiv och en strukturell förändring av hur måltider planeras och hanteras i skolan. Nu startar RISE och Måltid Sverige tillsammans med Kungsbacka kommun och Västerviks kommun projektet Hållbar skolmåltid genom digitalisering för att undersöka hur detta kan göras i praktiken.

Läs artikel här om projektet>>

Projektet är finansierat av Vinnova, (i utlysningen utmaningsdriven innovation steg 1) och projektet kommer att pågå fram till augusti 2019. En nulägesbeskrivning och behovsanalys kommer att ske genom workshops och intervjuer med de aktörer som är engagerade i de kommunala skolmåltidsverksamheterna i Kungsbacka och Västervik. När kartläggningen av lokala behov är avklarad, kommer Måltid Sverige att bidra med ett nationellt perspektiv. I behovsanalysen ingår att undersöka vilka digitala verktyg som används idag och hur de skulle kunna kompletteras av andra verktyg och leverantörer.

 

Fler partners är välkomna

Parallellt med nulägesbeskrivning och behovsanalys kommer man också att aktivt leta efter fler skolhuvudmän som vill delta i projektet samt identifiera företag som kan fungera som samarbetspartners i nästa steg. Alla som är intresserade av att vara med kan kontakta antingen Anders Pettersson på RISE Interactive eller Maria Helmersson på Måltid Sverige för mer information!

Mejl till anders.p.pettersson@ri.se

Mejl till maria.helmersson@ri.se

Under våren har workshops genomförts i Västervik, Kungsbacka och en med öppen inbjudan i Göteborg. Material från dessa workshopsen utgör nu ett viktigt underlag för att utforma en ansökan till UDI steg 2. I samband med workshopen i Kungsbacka gjordes en nyhet till Kungsbacka kommuns interna nyheter. Läs nyheten här: Nyhet Insidan Kungsbacka Kommun Hållbara Måltider>>