Nollvisionen för undernäring hos äldre

Av de 2 miljoner svenskar som är äldre än 65 år, bor och vårdas de flesta i det egna hemmet. Alltför många av dessa är eller riskerar att bli undernärda, och man upptäcker ofta detta väldigt sent. Utmaningen med en nollvision är komplex men vi vet att den går att nå. Allt annat än en nollvision är oacceptabelt.

Nollvisionen för undernäring hos äldre är en av Vinnovas fem visionsdrivna innovationsmiljöer där privata företag, akademi, myndigheter, kommuner och ideella organisationer arbetar tillsammans för att åstadkomma en varaktig förändring på systemnivå. Satsningen leds av Livsmedelsakademin och ska utmana hela systemet runt den äldre individen.

Genom systemiska möten, s.k. Innovationsgillen, som samlade hela ekosystemet runt den äldre, från individ till lagstiftare, identifierades fem fokusområden som omsätts i piloter i partnerskapet för att, ett efter ett, koppla samman stuprören och få bort undernäringen:

För att nå målet med Nollvisionen arbetar vi med att ta fram en arbetsmodell som alla Sveriges kommuner ska kunna och vilja använda för att få bort undernäringen hos äldre. Problemet med undernäring är komplext. Så för att vara säkra på att vi fokuserar på rätt saker arbetar vi holistiskt och lägger pusslet av insatser som tillsammans kan förhindra undernäring. Vi tänker långsiktigt och vi utser inga syndabockar. Vi värderar andras kompetenser och välkomnar nya lärdomar. Tillsammans med ett starkt partnerskap utarbetar vi strategier och lösningar som ska förebygga undernäring.

Välkommen att kontakta Livsmedelsakademin för mer information!

Kontakt

Nina Lanje, projektledare
nina.lanje@livsmedelsakademin.se

Lotta Törner, VD Livsmedelsakademin
Lotta.torner@livsmedelsakademin.se

 

Mer att läsa och följa projektet via länken här på Nollvisionens webbsida>>