Nollvisionen för undernäring hos äldre

Av de 2 miljoner svenskar som är äldre än 65 år, bor och vårdas de flesta i det egna hemmet. Alltför många av dessa är eller riskerar att bli undernärda, och man upptäcker ofta detta väldigt sent. Visionen är att inga äldre ska behöva bli undernärda år 2030. Utmaningen är komplex men vi vet att den går att nå. Allt annat än en nollvision är oacceptabelt. 

Nollvisionen för undernäring hos äldre är en av Vinnovas fem visionsdrivna innovationsmiljöer där privata företag, akademi, myndigheter, kommuner och ideella organisationer arbetar tillsammans för att åstadkomma en varaktig förändring på systemnivå. Satsningen leds av Livsmedelsakademin och ska utmana hela systemet runt den äldre individen. 

För att nå nollvisionen arbetar vi dels med insatser nära individen. Det handlar bland annat om att testa matkoncept och hitta metoder för att upptäcka undernäring i tid i två innovationskommuner, men också om att ta reda på vilken kunskap som personalen runt den äldre behöver för att kunna arbeta preventivt. Dels arbetar vi på en mer övergripande nivå för att påverka politiska beslut, driva opinion och få bort stuprörstänket i hela ekosystemet runt den äldre.  

Problemet med undernäring är komplext. För att vara säkra på att vi fokuserar på rätt saker arbetar vi holistiskt och lägger pusslet av insatser som tillsammans kan förhindra undernäring. Vi tänker långsiktigt och inkluderande genom att värdera allas kompetenser och välkomna nya lärdomar. Tillsammans med ett starkt partnerskap utarbetar vi strategier och lösningar som ska förebygga undernäring. 

Välkommen att bli en del av Nollvisionen genom att gå med i Nätverket Noll undernäring eller kontakta Livsmedelsakademin för mer information! 

Kontakt

Nina Lanje, projektledare
nina.lanje@livsmedelsakademin.se

Pernilla Fagerlin, projektledare
pernilla.fagerlin@livsmedelsakademin.se 

 

Mer att läsa och följa projektet via länken här på Nollvisionens webbsida>>


Rapport om nationell enkät om kommunernas arbete mot undernäring hos äldre