Nollvisionen för undernäring hos äldre

Idag är så många som sex av tio över 65 år undernärda eller i riskzonen. De flesta av dessa bor i det egna hemmet med eller utan hemtjänst. Förutom det personliga lidandet för hundratusentals människor, orsakar det tiotals miljarder i ofta onödiga samhällskostnader. Exempelvis kostar en undernärd patient runt 10 000 kronor mer per vårddygn, och stannar hela 3-4 dagar längre på sjukhus. Studier pekar på att undernäringen kostar samhället dubbelt upp mot överviktsproblematiken. Hade det här kunnat undvikas?

Livsmedelsakademin har tillsammans med Kävlinge Kommun, Orkla, Fazer Food Services, Findus, Oatly, Region Skåne och Kristianstad Högskola tagit initiativet till att utveckla en strategi för hur man kan nå en nationell nollvision för undernäring hos äldre. Projektet ska utreda och testa hur vi får ihop ett välfungerande ekosystem runt den äldre individen. Det kommer att krävas öppenhet, samverkan och innovation för att koppla ihop samhällets stuprör. Projektet har hittills, tillsammans med hela ekosystemet, identifierat några nyckelområden där detta måste ske:

 • Individcentrerad digitalisering
 • Ökad måltidskompetens i samhället
 • Måltidsglädje och social samvaro
 • Anpassade produkter och tjänster
 • Tidig identifiering av äldre som riskerar undernäring
 • Undernäringens samhällsekonomi

 

Och följande innovationsteman:

 • Motivation, matlust och
 • belöning
 • Ensamhet/sociala nätverk
 • Utbildning – fokus på individen
 • Robusta system – ”överbryggande, övergripande, standardiserat”
 • Koppla samman stuprören i ekosystemet

 

Projektet utförs i två steg:

Steg 1 – förstudie, planeringsprojekt 2018-dec till 2019-sept             

 • Definiera och visualisera ekosystemet runt den äldre individen
 • Optimera samarbete och resursanvändning i ekosystemet (koppla samman ”stuprören”)
 • Synliggöra och ta fram nya lösningar som kan hjälpa till att få bort undernäringen
 • Summera en strategi med praktiska lösningsförslag som är implementerbara
 • Ansöka om fortsatt finansiering hos Vinnova

 

Steg 2 – pilotstudie, huvudprojekt, 2019-nov och 3-5 år framåt

 • Implementera strategin och handlingsplanen!
 • Pilotstudie i utvalda kommuner
 • Följa upp satta KPI:er över tid där åtgärder satts in
 • Effektmätning, projektutvärdering och förslag för fortsatta insatser

 

För att lyckas med projektet behövs många engagerade partners.
Välkommen att kontakta Livsmedelsakademin för mer information eller för deltagande i steg 2!

Kontakt

Martina Avasoo Barte, projektledare
martina.barte@livsmedelsakademin.se

Per Simonsson, koordinator
per.simonsson@livsmedelsakademin.se

Lotta Törner, VD Livsmedelsakademin
Lotta.torner@livsmedelsakademin.se

 

Mer att läsa och följa projektet via länken här på Livsmedelsakademins webbsida>>