Satsning Klimatsmarta måltider

För Naturbruksskolor och Folkhögskolor i VGR

Inom ramen för Måltid Sverige görs en satsning kring klimatsmarta måltider för Naturbruksskolor och Folkhögskolor i Västra Götalandsregionen. I mitten av augusti startade vi igång arbetet genom en två dagars kickoff. Måltid Sverige och RISE utbildar och coachar med målet att utveckla fler klimatsmarta måltider. Under hösten genomför verksamheterna bland annat ett klimatuppdrag och kommer också genomföra en praktiskt inspirationsdag i det gröna kök.

Presentationer torsdag 12 augusti 2021

Presentationer fredag 13 augusti 2021

 

Här hittar ni till Verktygslådan från projektet Kunskapskliv för klimatsmarta offentliga måltider.