Med smak för kunskap

– Ett ESF-projekt med fokus på kompetensförsörjning i offentliga kök

Inom såväl den offentliga som privata måltidssektorn finns idag en gemensam utmaning när det gäller den långsiktiga kompetensförsörjningen av utbildad kökspersonal och i synnerhet kockar. I takt med att branschen växer har tillströmningen av nyutbildad personal dessvärre minskat radikalt och därför måste man hitta nya vägar för att tillgodose branschens behov.

Projektets mål

Projektets mål är att kockar ska utbildas till yrkesbedömare respektive handledare för att man i den egna organisationen ska kunna arbeta med validering av personal som inte har formell utbildning. Vidare kommer projektet också att erbjuda måltidsbiträden att validera sin kunskap till kock samtidigt som en bredare grupp kökspersonal får möjlighet till mer generell kompetensutveckling i ämnen som till ex. specialkost, hållbara måltider och hygien.

Många av verksamheterna har idag akuta behov av att bemanna vakanser, vilket förhindrar möjligheten att lyfta blicken och långsiktigt arbeta för att lösa problemen. Ett ytterligare spår i projektet är också att tillsammans med involverade arbetsgivare arbeta med strategiska kompetensförsörjningsplaner för att långsiktigt lösa behov av tillgång på kompetens.

Målet är att drygt 100 kockar utbildas till handledare respektive yrkesbedömare och att ca 65 måltidsbiträden ska få sin erfarenhet validerad till kock. Likaså ska ett 50-tal måltidsbiträden få kompletterande kunskaper för att komma närmare en validering.

Deltagare

Med i projektet finns Region Halland, Kungsbacka kommun, Laholms kommun, Halmstads kommun, Lidköpings kommun och Vara kommun.

Finansiering

Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden och pågår mellan april 2018 – mars 2020. RISE Jordbruk och Livsmedel driver projektet med Michaela Holmberg som projektledare. Projektet bygger på erfarenheter av Validering kock Västra Götaland som drivits genom Skolmatsakademin sedan 2016 och genom Måltid Sverige kunde en ansökan till ESF-rådet göras.

Kontakt

Julia Hansson, mejl: julia.hansson@ri.se 


Handbok för framgångsrik kompetensförsörjning inom offentlig måltid

Inom projektet har en handbok kring kompetensförsörjning inom offentlig måltid arbetats fram. Ta del av framgångsfaktorer, processer och modeller och råd & tips. Ladda ner handboken här eller skicka ett mejl till oss på maltidsverige@ri.se så skickar vi gärna ett tryckt exemplar till dig!


Reportage om Med smak för kunskap

Laholms Kommun, Klart med första internutbildade kocken>>