Måltid Sveriges ledningsgrupp

Måltid Sverige bygger på partnerskap. Ledningen utgörs av en ägargrupp med två representanter från respektive part.

Representanterna i ledningsgruppen är:

  • Västra Götaland, Linda Martinsson Regionservice och Ulrika Aleniusson Hjo/Tibro kommun.
  • Halland, Eva Nolenstam Regionservice och Christian Lindbäck Kungsbacka kommun.
  • Sörmland, Niklas Tranemyr, måltider Region Sörmland och Marianne Backrud-Hagberg, Nyköpings kommun
  • RISE Jordbruk och livsmedel, Maria Helmersson och Elin Backlund

Linda Martinsson

Västra Götaland

Linda Martinsson är med i Måltid Sveriges ledningsgrupp som representant för måltider inom sjukvården i Västra Götalandsregionen. Linda är chef för affärsområde Måltider i Regionservice.

Linda Martinsson

Ulrika Aleniusson

Västra Götaland

Ulrika Aleniusson är med i Måltid Sveriges ledningsgrupp som representant för kommunernas måltidsverksamet inom skola och äldreomsorg. Ulrika arbetar som kostchef i kommunerna Tibro och Hjo.

Ulrika Aleniusson

Eva Nolenstam

Halland

Eva Nolenstam är med i Måltid Sveriges ägargrupp som representant för måltider inom sjukvården i Region Halland. Eva jobbar som utvecklare för Kostservice på sjukhuset i Halmstad.

Eva Nolenstam

Christian Lindbäck

Halland

Christian Lindbäck är med i Måltid Sveriges ledningsgrupp som representant för kommunernas måltidsverksamet inom skola och äldreomsorg. Christian är utvecklare och arbetar med övergripande utvecklingsfrågor på Måltidsenheten i Kungsbacka kommun. Christian är kock, köksmästare och restaurangchef i botten och har även jobbat med måltidsutveckling i över ett decennium inom den privata sektor. Är en inbiten kokboksamlare och matlagare som hemmavid i kampanjform, ystar ostar, gör korvar och andra gastronomiska utfall till familjens glädje och förtret.

Länk till Kungsbacka kommun
Christian Lindbäck

Marianne Backrud-Hagberg

Sörmland

Marianne Backrud-Hagberg är med i Måltid Sveriges ägargrupp som representant för kommunernas måltidsverksamhet inom skola och äldreomsorg. Marianne är verksamhetschef för Måltidsservice i Nyköpings kommun.

Landstinget Sörmland, Patientmat Fleximat
Marianne Backrud-Hagberg

Niklas Tranemyr

Sörmland

Niklas Tranemyr är med i Måltid Sveriges ledningsgrupp som representant för måltider inom sjukvården i Region Sörmland. Niklas jobbar som enhetschef för måltider på Region Sörmland.

Niklas Tranemyr

Maria Helmersson

RISE Jordbruk och Livsmedel

Maria är med i ägargruppen som verksamhetsledare för Måltid Sverige och är ordförande under möten.

Maria Helmersson

Elin Backlund

RISE Jordbruk och Livsmedel

Elin Backlund är utbildningssamordnare i Måltid Sverige och är sekreterare under möten.

Elin Backlund