Måltid Sveriges styrgrupp

Måltid Sverige bygger på partnerskap. Ledningen utgörs av en styrgrupp med två representanter från respektive part.

Representanterna för regionerna i styrgruppen är:

  • Västra Götaland, Berit Mattsson Regionutvecklare, Laial Kaiss & Maria Åhman Region, Ulrika Aleniusson Tidaholm, Anna-Karin Svensson Vänersborg
  • Halland, Eva Nolenstam Regionservice och Richard Asplund Halmstad kommun.
  • Sörmland, Niklas Tranemyr, måltider Region Sörmland och Jenny Sultan, måltidsutvecklare Trosa kommun.

I styrgruppen finns representanter för medlemskommuner i följande regioner:

  • Kronoberg,  Cecilia Blidö.
  • Värmland, Linnea Olsson.
  • Östergötland, Tomas Hemmingsson.
  • Västerbotten, Marie Bäckman.
  • Stockholm, Åsa Storgärds-Lundin.

RISE representeras av:

  • RISE Jordbruk och livsmedel,  Elin Backlund och Michaela Holmberg.

Linda Martinsson

Västra Götaland

Linda Martinsson är med i Måltid Sveriges styrgrupp som representant för måltider inom sjukvården i Västra Götalandsregionen. Linda är chef för affärsområde Måltider i Regionservice.

Linda Martinsson

Ulrika Aleniusson

Västra Götaland

Ulrika Aleniusson är med i Måltid Sveriges styrgrupp som representant för kommunernas måltidsverksamet inom skola och äldreomsorg. Ulrika arbetar som måltidschef i Tidaholms kommun.

Ulrika Aleniusson

Eva Nolenstam

Halland

Eva Nolenstam är med i Måltid Sveriges styrgrupp  som representant för region Halland, där Eva arbetar som utvecklare för måltiderna inom sjukvården.

Eva Nolenstam

Richard Asplund

Halland

Richard Asplund är med i Måltid Sveriges styrgrupp som representant för kommunernas måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg. Richard arbetar som biträdande verksamhetschef för måltidsservice i Halmstads kommun.

Richard Asplund

Jenny Sultan

Sörmland

Jenny Isenborg Sultan är med i Måltid Sveriges styrgrupp som representant för Sörmlandskommunernas måltidsverksamhet inom skola och äldreomsorg. Jenny är till vardags måltidsutvecklare i Trosa kommun.

Jenny Sultan

Niklas Tranemyr

Sörmland

Niklas Tranemyr är med i Måltid Sveriges styrgrupp som representant för måltider inom sjukvården i Region Sörmland. Niklas jobbar som måltidschef på Region Sörmland.

Niklas Tranemyr

Linnea Olsson

Värmland

Linnea Olsson är med Måltid Sveriges styrgrupp som representant för måltider inom kommunerna i Värmland. Linnea arbetar till vardags som koststrateg i Karlstads kommun.

Linnea Olsson

Marie Bäckman

Västerbotten

Marie Bäckman är med i Måltid Sveriges styrgrupp som representant för måltider inom förskola, skola och äldreomsorg i Västerbotten. Marie jobbar som måltidschef i Måltidsservice Umeå Kommun.

Marie Bäckman

Elin Backlund (föräldraledig) & Michaela Holmberg (tf)

RISE Jordbruk och Livsmedel

Elin Backlund är med i ägargruppen som projektledare för Måltid Sverige och är ordförande under möten. (Elin är för tillfället föräldraledig)

Michaela Holmberg är med i ägargruppen som projektledare för Måltid Sverige och tar för tillfället Elins plats.

 

Elin Backlund
Michaela Holmberg