Måltid Sveriges styrgrupp

Måltid Sverige bygger på partnerskap. Ledningen utgörs av en styrgrupp med två representanter från respektive part.

Representanterna för regionerna i styrgruppen är:

  • Västra Götaland, Linnéa Qvirist, regionutvecklare, Maria Åhman Persson, Katarina Hiding, måltider VGR, Anna-Karin Svensson Vänersborgs kommun
  • Halland, Richard Asplund, Eva Nolenstam, Regionservice Region Halland, Jan van Beekum, Kungsbacka kommun
  • Sörmland, Jimmy Frischenfeldt Bååth, måltider Region Sörmland och Frida Segerberg, dietist Katrineholms kommun

I styrgruppen finns representanter för medlemskommuner i följande län:

  • Kronoberg, Anna Lorentzson
  • Värmland, Linnea Olsson
  • Östergötland, Tomas Hemmingsson
  • Västerbotten, Marie Bäckman
  • Stockholm, Camilla Lindström

RISE representeras av:

  • RISE Jordbruk och livsmedel,  Elin Backlund, Maria Biörklund Helgesson och Michaela Holmberg.

Linda Martinsson

Västra Götaland

Linda Martinsson är med i Måltid Sveriges styrgrupp som representant för måltider inom sjukvården i Västra Götalandsregionen. Linda är chef för affärsområde Måltider i Regionservice.

Linda Martinsson

Eva Nolenstam

Halland

Eva Nolenstam är med i Måltid Sveriges styrgrupp som representant för region Halland, där Eva arbetar som utvecklare för måltiderna inom sjukvården.

Eva Nolenstam

Jan Van Beekum

Halland

Jan Van Beekum är med i Måltid Sveriges styrgrupp som representant för kommunernas måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg. Jan arbetar som biträdande verksamhetschef för måltidsservice i Kungsbacka kommun.

Jan Van Beekum

Jenny Sultan

Sörmland

Jenny Isenborg Sultan är med i Måltid Sveriges styrgrupp som representant för Sörmlandskommunernas måltidsverksamhet inom skola och äldreomsorg. Jenny är till vardags måltidschef i Trosa kommun.

Jenny Sultan

Jimmy Frischenfeldt Bååth

Sörmland

Jimmy Frischenfeldt Bååth är med i Måltid Sveriges styrgrupp som representant för måltider inom sjukvården i Region Sörmland. Jimmy jobbar som måltidschef på Region Sörmland.

Jimmy Frischenfeldt Bååth

Linnea Olsson

Värmland

Linnea Olsson är med Måltid Sveriges styrgrupp som representant för måltider inom kommunerna i Värmland. Linnea arbetar till vardags som koststrateg i Karlstads kommun.

Linnea Olsson

Marie Bäckman

Västerbotten

Marie Bäckman är med i Måltid Sveriges styrgrupp som representant för måltider inom förskola, skola och äldreomsorg i Västerbotten. Marie jobbar som måltidschef i Måltidsservice Umeå Kommun.

Marie Bäckman

Elin Backlund & Michaela Holmberg

RISE Jordbruk och Livsmedel

Elin Backlund är med i ägargruppen som projektledare för Måltid Sverige och är ordförande under möten.

Michaela Holmberg är med i ägargruppen som utbildningsansvarig.

 

Elin Backlund
Michaela Holmberg