Måltid Sveriges ledningsgrupp

Måltid Sverige bygger på partnerskap. Ledningen utgörs av en ägargrupp med två representanter från respektive part.

Representanterna i ledningsgruppen är:

  • Västra Götaland, Linda Martinsson Regionservice och Ulrika Aleniusson Tidaholms kommun
  • Halland, Eva Nolenstam Regionservice och Richard Asplund Halmstad kommun.
  • Sörmland, Niklas Tranemyr, måltider Region Sörmland och Marianne Backrud-Hagberg, Nyköpings kommun
  • RISE Jordbruk och livsmedel,  Elin Backlund och Lina Andersson Fasth

Linda Martinsson

Västra Götaland

Linda Martinsson är med i Måltid Sveriges ledningsgrupp som representant för måltider inom sjukvården i Västra Götalandsregionen. Linda är chef för affärsområde Måltider i Regionservice.

Linda Martinsson

Ulrika Aleniusson

Västra Götaland

Ulrika Aleniusson är med i Måltid Sveriges ledningsgrupp som representant för kommunernas måltidsverksamet inom skola och äldreomsorg. Ulrika arbetar som måltidschef i Tidaholms kommun.

Ulrika Aleniusson

Eva Nolenstam

Halland

Eva Nolenstam är med i Måltid Sveriges ägargrupp som representant för måltider inom sjukvården i Region Halland. Eva jobbar som utvecklare för Kostservice på regionservice.

Eva Nolenstam

Marianne Backrud-Hagberg

Sörmland

Marianne Backrud-Hagberg är med i Måltid Sveriges ägargrupp som representant för kommunernas måltidsverksamhet inom skola och äldreomsorg. Marianne är verksamhetschef för Måltidsservice i Nyköpings kommun.

Landstinget Sörmland, Patientmat Fleximat
Marianne Backrud-Hagberg

Niklas Tranemyr

Sörmland

Niklas Tranemyr är med i Måltid Sveriges ledningsgrupp som representant för måltider inom sjukvården i Region Sörmland. Niklas jobbar som enhetschef för måltider på Region Sörmland.

Niklas Tranemyr

Elin Backlund & Lina Andersson Fasth

RISE Jordbruk och Livsmedel

Elin Backlund är med i ägargruppen som projektledare för Måltid Sverige och är ordförande under möten.

Lina Andersson Fasth är med i ägargruppen som ansvarig för utbildningar och är är sekreterare under möten.

Elin Backlund
Lina Andersson Fasth