Göteborgsmodellen för mindre matsvinn

I Sverige och världen i stort slängs enorma mängder mat varje år. Det är ett slöseri som inte bara slukar pengar och naturresurser utan också påverkar klimatet. Det är många som jobbar för att göra något åt det här. Vi som jobbar i storkök har världens chans att vara med att påverka. Därför har Göteborgsmodellen för mindre matsvinn tagits fram. Det är ett verktyg med åtgärder, checklistor och goda exempel för att minska matsvinnet i hela kedjan från menyplanering till resthantering. Det är framtaget för Göteborgs Stads kök men är fritt att använda för alla.

Mer information

Verktyget finns via länken här >> 

Läs mer om Göteborgs Stads arbete att förebygga avfall >>