Dokument för deltagande arbetsgivare och projektpartners

På denna sida finns dokument att ladda ner för dig som jobbar med Future Kitchen. Saknar du något? Hör av dig via mejl till maltidsverige@ri.se så ser vi hur vi kan ordna det!

 


Introduktionsmaterial

Övriga dokument och länkar som är bra att använda

Tidrapport

För att kunna redovisa timmar till Västra Götalandsregionen för medfinansiering, behöver handledare och praktikant fylla i denna tidrapport Blankett tidredovisning

Denna fylls i månadsvis och skickas till projektledare vid månadsskiftet. Mejla till: michaela.holmberg@ri.se

 


Användbara länkar på Arbetsförmedlingens webbsida

Arbetsförmedlingen har en rad digitala verktyg för information om arbetsmarknaden och om olika yrken bland annat kök/storhushåll som kan komma till användning i den inledande delen av Future Kitchen. Idag finns exempelvis intresse test, beskrivning/ filmer om olika yrken, framtida behov på arbetsmarknaden samt länkar till högskolor, kommunal vuxenutbildning,  yrkesutbildningar och andra utbildningar. Två gånger om året gör Arbetsförmedlingen prognoser byggt på intervjuer av ett stort antal offentliga och privata arbetsgivare presenterat i riket i sin helhet och region. Prognosarbetet blir ett underlag för bland annat Yrkeskompassen och den årliga rapporten ”Var finns jobben”

https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Valj-yrke.html

Det finns också information om hur det är att jobba i Sverige där bland annat ”rättigheter och skyldigheter”, ”jämställdhet och diskriminering” och som finns översatt på olika språk.

https://www2.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Arbeta-i-Sverige.html


Mall intyg efter praktik


Rekrytering praktikanter