RISE  är värdorganisation för Måltid Sverige och vi som jobbar med Måltid Sverige finns på enheten Jordbruk och Livsmedel. RISE har kontor runt om i Sverige, vi som jobbar med Måltid Sverige finns i Göteborg och Lund men åker gärna ut i landet!

Verksamhetsledare (föräldraledig tom september 2022)

Elin Backlund

Elin Backlund är tillförordnad verksamhetsledare för Måltid Sverige och utgår från RISE kontor i Göteborg. Elin har studerat kostekonomi med inriktning mot ledarskap och har en magisterexamen i kostvetenskap. I sin yrkesroll kommer hon närmast från Göteborgs Stad där hon arbetat med kommunens största miljöprojekt Göteborgsmodellen för mindre matsvinn och som miljösamordnare i Centrums stadsdelsförvaltning. Elin har jobbat på RISE och med Måltid Sverige sedan oktober 2017.

Kontakta Elin via mejl elin.backlund@ri.se eller telefon 010-516 6670

Elin är föräldraledig till och med september 2022 och ersätts av Michaela Holmberg.

Elin Backlund

Projektledare / tf Verksamhetsansvarig (tom september 2022)

Michaela Holmberg

Michaela Holmberg är utbildad kostekonom och har under många år arbetat med att utveckla mat och måltider inom skola och förskola. Under hösten 2018 genomförde Michaela Holmberg en förstudie om forskning inom offentliga måltider. Michaela har även varit projektledare för ESF-projektet “Med smak för kunskap” samt Future Kitchen.

Ersätter Elin under hennes föräldraledighet. 

Kontakta Michaela via mejl Michaela.holmberg@ri.se

Projektledare / Utbildningsansvarig (Föräldraledig tom 2023)

Julia Hansson

Julia Hansson har studerat folkhälsokunskap med inriktning näringslära samt hälsoekonomi. Julia gjorde sin praktik och masteruppsats hos Måltid Sverige under 2019 och har sedan dess stöttat upp i diverse projekt som Med Smak för Kunskap, Future Kitchen och andra aktiviteter.

Kontakta Julia på julia.hansson@ri.se

Julia är föräldraledig till och med 2023 och ersätts av Emelie Dybäck.

Projektledare / Utbildningsansvarig (tf tom 2023)

Emelie Dybäck

Ersätter Julia under hennes föräldraledighet. 

Kontakta Emelie på emelie.dybeck@ri.se

 

Maria Biörklund Helgesson, måltidsforskare/projektledare

Maria Biörklund Helgesson

Kontakta Maria på maria.biorklund.helgesson@ri.se