RISE  är värdorganisation för Måltid Sverige och vi som jobbar med Måltid Sverige finns på enheten Jordbruk och Livsmedel. RISE har kontor runt om i Sverige, vi som jobbar med Måltid Sverige finns i Göteborg, Lund och Karlstad men åker gärna ut i landet!

Verksamhetsledare

Elin Backlund

Elin Backlund är verksamhetsledare för Måltid Sverige och utgår från RISE kontor i Göteborg. Elin har studerat kostekonomi med inriktning mot ledarskap och har en magisterexamen i kostvetenskap. Elin har jobbat på RISE och med Måltid Sverige sedan oktober 2017.  På RISE arbetar Elin även i andra projekt och satsningar, ett exempel på genomfört projekt är Kunskapskliv för klimatsmarta offentliga måltider där syftet var att öka kompetens, medvetenhet och engagemang kring måltiders klimatpåverkan och hur måltiders klimatavtryck kan minskas. Tidigare har Elin arbetat i Göteborgs Stad med kommunens största miljöprojekt Göteborgsmodellen för mindre matsvinn och som miljösamordnare i Centrums stadsdelsförvaltning.

Kontakta Elin via mejl elin.backlund@ri.se eller telefon 010-516 6670.

Elin Backlund

Utbildningsansvarig

Michaela Holmberg

Michaela Holmberg är utbildad kostekonom och har en magisterexamen i kostvetenskap. Har under många år arbetat med att utveckla mat och måltider inom skola och förskola. Under hösten 2018 genomförde Michaela Holmberg en förstudie om forskning inom offentliga måltider. Michaela har även varit projektledare för ESF-projektet ”Med smak för kunskap” samt Future Kitchen.

Kontakta Michaela via mejl Michaela.holmberg@ri.se eller telefon 010-516 6628

Michaela Holmberg

Projektledare forskning

Maria Biörklund Helgesson

Maria Biörklund Helgesson är legitimerad dietist och fil dr och har en lång erfarenhet av klinisk nutritionsbehandling inom slutenvården. Utöver detta har Maria haft yrkesroller som utredare vid Socialstyrelsen, enhetschef inom hälso- och sjukvården samt som avdelningschef för Mat- och måltidsvetenskap, Högskolan i Kristianstad. Maria har arbetat på RISE sedan 2022 och är främst involverad i projekt inom områdena hälsa och nutrition. Pågående projekt är bland annat innovationsmiljön Nollvision undernäring, EU-projektet Switch.

Kontakta Maria på maria.biorklund.helgesson@ri.se eller på telefon 010-516 6078

Maria Biörklund Helgesson

Koordinator

Emelie Dybeck

Emelie Dybeck arbetar på avdelningen Hållbar konsumtion och produktion på RISE i Göteborg. Emelie är utbildad Hållbarhetsspecialist från Stockholms Internationella Handelsskola och arbetar främst mot offentliga verksamheter genom olika typer av utbildningar och workshops. Emelie är även verksam inom den regionala kraftsamlingen Klimat2030 och var med och tog fram RISE Klimatskala för måltider.

Kontakta Emelie på emelie.dybeck@ri.se eller på telefon 0735-114648

Emelie Dybeck

Kommunikatör

Petra Forsblad

Petra Forsblad arbetar med projektkommunikation i strategiska projekt och värdskap på RISE i Göteborg. Inom Måltid Sverige är det Petra som håller ordning på vår externa kommunikation och ser till att vi håller våra kanaler uppdaterade med intressant och relevant innehåll för våra medlemmar. Hon har också medverkat som kommunikatör i projektet Kunskapskliv för klimatsmarta offentliga måltider och i Måltid Sveriges event Måltidens Mervärde. Utöver Måltid Sverige deltar Petra som kommunikatör i Skolmatsakademin samt i flera av RISE projekt och satsningar som syftar till att göra livsmedelsindustrin mer hållbar och konkurrenskraftig. Hon var också med och tog fram RISE klimatskala för måltider.

Kontakta Petra på petra.forsblad@ri.se

 

Petra Forsblad

Projektledare

Julia Hansson

Julia Hansson har studerat folkhälsokunskap med inriktning näringslära samt hälsoekonomi. Julia gjorde sin praktik och masteruppsats hos Måltid Sverige under 2019 och har sedan dess stöttat upp i diverse projekt som Med Smak för Kunskap, Future Kitchen och andra aktiviteter.

Kontakta Julia på julia.hansson@ri.se

 

Julia Hansson