RISE  är värdorganisation för Måltid Sverige och vi som jobbar med Måltid Sverige finns på enheten Jordbruk och Livsmedel. RISE har kontor runt om i Sverige, vi som jobbar med Måltid Sverige finns i Göteborg och Lund men åker gärna ut i landet!

Verksamhetsledare

Elin Backlund

Elin Backlund är verksamhetsledare för Måltid Sverige och utgår från RISE kontor i Göteborg. Elin har studerat kostekonomi med inriktning mot ledarskap och har en magisterexamen i kostvetenskap. I sin yrkesroll kommer hon närmast från Göteborgs Stad där hon arbetat med kommunens största miljöprojekt Göteborgsmodellen för mindre matsvinn och som miljösamordnare i Centrums stadsdelsförvaltning. Elin har jobbat på RISE och med Måltid Sverige sedan oktober 2017.

Kontakta Elin via mejl elin.backlund@ri.se eller telefon 010-516 6670.

Elin Backlund

Projektledare

Michaela Holmberg

Michaela Holmberg är utbildad kostekonom och har en magisterexamen i kostvetenskap. Har under många år arbetat med att utveckla mat och måltider inom skola och förskola. Under hösten 2018 genomförde Michaela Holmberg en förstudie om forskning inom offentliga måltider. Michaela har även varit projektledare för ESF-projektet ”Med smak för kunskap” samt Future Kitchen.

Kontakta Michaela via mejl Michaela.holmberg@ri.se eller telefon 010-516 6628

Michaela Holmberg

Projektledare

Emelie Dybeck

Emelie Dybeck arbetar på avdelningen Hållbar konsumtion och produktion på RISE i Göteborg. Emelie är utbildad Hållbarhetsspecialist från Stockholms Internationella Handelsskola och arbetar främst mot offentliga verksamheter genom olika typer av utbildningar och workshops. Emelie är även verksam inom den regionala kraftsamlingen Klimat2030 och var med och tog fram RISE Klimatskala för måltider.

Kontakta Emelie på emelie.dybeck@ri.se eller på telefon 0735-114648

Emelie Dybeck

Maria Biörklund Helgesson, projektledare forskning

Maria Biörklund Helgesson

Kontakta Maria på maria.biorklund.helgesson@ri.se eller på telefon 010-516 6078

Maria Biörklund Helgesson

Petra Forsblad, kommunikatör

Petra Forsblad

Petra Forsblad arbetar med projektkommunikation i strategiska projekt och värdskap på RISE i Göteborg. Inom Måltid Sverige är det Petra som håller ordning på vår externa kommunikation och ser till att vi håller våra kanaler uppdaterade med intressant och relevant innehåll för våra medlemmar. Hon har också medverkat som kommunikatör i projektet Kunskapskliv för klimatsmarta offentliga måltider och i Måltid Sveriges event Måltidens Mervärde. Utöver Måltid Sverige deltar Petra som kommunikatör i Skolmatsakademin samt i flera av RISE projekt och satsningar som syftar till att göra livsmedelsindustrin mer hållbar och konkurrenskraftig. Hon var också med och tog fram RISE klimatskala för måltider.

Kontakta Petra på petra.forsblad@ri.se

 

Petra Forsblad

Projektledare (Föräldraledig tom 2023)

Julia Hansson

Julia Hansson har studerat folkhälsokunskap med inriktning näringslära samt hälsoekonomi. Julia gjorde sin praktik och masteruppsats hos Måltid Sverige under 2019 och har sedan dess stöttat upp i diverse projekt som Med Smak för Kunskap, Future Kitchen och andra aktiviteter.

Kontakta Julia på julia.hansson@ri.se

Julia är föräldraledig till och med 2023.

Julia Hansson