RISE  är värdorganisation för Måltid Sverige och vi som jobbar med Måltid Sverige finns på enheten Jordbruk och Livsmedel. RISE har kontor runt om i Sverige, vi som jobbar med Måltid Sverige finns i Göteborg och Lund men åker gärna ut i landet!

Verksamhetstledare

Maria Helmersson

Maria är verksamhetsledare för Måltid Sverige och utgår från RISE kontor i Lund. Maria har jobbat som kostchef och måltidsutvecklare inom Region Skånes sjukhusmåltider och som kostchef i Bjuvs kommun inom skola och äldreomsorg. Maria är utbildad kostvetare med inriktning ekonomi vid Umeå universitet samt läst ekoteknikprogrammet på Mittuniversitetet i Östestersund. Under nästan 10 år jobbade Maria på Hushållningssällskapet i Umeå med mat och miljöfrågor. Maria har jobbat på RISE sedan juni 2015.

Kontakta Maria via mejl maria.helmersson@ri.se eller telefon 010-516 6719

Maria är tjänstledig april-december 2021.

Maria Helmersson

Utbildningssamordnare/projektledare

Elin Backlund

Elin Backlund är utbildningssamordnare för Måltid Sverige och utgår från RISE kontor i Göteborg. Elin har studerat kostekonomi med inriktning mot ledarskap och har en magisterexamen i kostvetenskap. I sin yrkesroll kommer hon närmast från Göteborgs Stad där hon arbetat med kommunens största miljöprojekt Göteborgsmodellen för mindre matsvinn och som miljösamordnare i Centrums stadsdelsförvaltning. Elin har jobbat på RISE sedan oktober 2017.

Kontakta Elin via mejl elin.backlund@ri.se eller telefon 010-516 6670

Elin Backlund

Biträdande projektledare

Michaela Holmberg

Michaela är utbildad kostekonom och har under många år arbetat med att utveckla mat och måltider inom skola och förskola. Under hösten 2018 genomförde Michaela Holmberg en förstudie om forskning inom offentliga måltider. Michaela kommer från och med 2021 vara projektledare för Future Kitchen.

Kontakta Michaela via mejl Michaela.holmberg@ri.se

Följ arbete om forskning här!
Michaela Holmberg