Forskningsforum Offentliga måltider

Vad händer inom forskningen? Hur får vi igång mer forskning och innovation kring offentliga måltider?

Den 6 och 7 oktober välkomnar vi dig som är måltidschef, verksamhetsutvecklare, forskare, finansiär eller på andra sätt bidrar till utveckling inom offentliga måltider. Ta del av det senaste och bidra med input till framtida forskningsbehov!

Temat för i år är “Integrerade måltider i skola, vård och omsorg”. 

  • Hur får vi till länken i måltidskedjan för bättre måltidskvalitet och mindre undernäringsproblematik på sjukhus och i äldreomsorg?
  • Har skolmåltiden betydelse för elevernas lärande och prestation och hur får vi till en ämnesintegrerad undervisning?
  • Hur viktig är måltiden utifrån ett inkluderingsperspektiv?

Vill du läsa mer eller anmälda dig till dagen gör du det här


Den 7 oktober 2020 bjöd vi in till ett första Forskningsforum Offentliga måltider på tema hållbarhet och hälsa. Såhär såg programmet ut. Vi hade med forskare från Chalmers, Göteborgs universitet, Örebro universitet och RISE. Livsmedelsverkets kompetenscentrum deltog också. Dagen livesändes och lockade över 50 deltagare.

Här hittar ni presentationerna från 7 oktober 2020: