Forskningsforum Offentliga måltider

Vad händer inom forskningen? Hur får vi igång mer forskning och innovation kring offentliga måltider?

Måltider som serveras i skola, vård och omsorg har en enorm potential att vara hälsofrämjande, motverka ojämlikhet i hälsa och kan bidra till förändring av attityder och beteenden mot hållbara och hälsosamma matvanor i samhället. Offentliga måltider bör därför tas tillvara på bästa sätt och det är ett viktigt forskningsområde.

Måltid Sverige anordnar Forskningsforum varje höst för att göra forskning kring offentliga måltider mer tillgänglig. Syftet är att öka kontaktytan mellan forskning och Måltidsverksamheter för att forskningen enklare ska kunna appliceras ute i verksamheterna.

Vi på Måltid Sverige följer forskningen som bedrivs runt om i landet på våra universitet, högskolor och institut, och varje år bjuder vi in till nytt aktuellt tema! Forumet riktar sig till dig som är måltidschef, verksamhetsutvecklare, forskare, finansiär eller på andra sätt bidrar till utveckling inom offentliga måltider att ta del av det senaste och bidra med input till framtida forskningsbehov.


Här kan läsa mer om tidigare genomförda forskningsforum:

Forskningsforum 2022
Forskningsforum 2021
Forskningsforum 2020