Personalhantering vid kraftigt bortfall av arbetskraft

  • Koppla samman en tjänsteperson med god kännedom om medarbetarnas arbetskapacitet med den som är ansvarig för bemanningen för ett smidigt och effektivt operativt samarbete
  • Stäng matsalar/restauranger som är öppna för allmänheten
  • Använd till en början personal från större enheter att täcka upp på de mindre enheter som plötsligt står utan arbetskraft
  • Stäng mindre kök och leverera mat och personal till de mindre enheterna endast vid servering och efterarbete så som diskning
  • Som tjänsteperson bidra i förstahand organisationen utifrån dina åtaganden och anslut dig till det operativa arbetet i köken i sista hand. Arbetet med att styra, reglera och leda organisationen är en svår tjänst att ersätta vid fall av sjukdom.