Richard Tellström

Ett samtal mellan Paul Svensson och Richard Tellström

Richard Tellström är docent och föreläsare inom matkultur och mattrender, och ett bekant ansikte för er som deltagit i Måltidens Mervärde tidigare år. I år berättade han främst om hur Corona kan förväntas förändra vår matkultur framöver och hur.

Corona är en kris som slår så brett att vi knappast har sett något liknande tidigare. Den slår både ekonomiskt och politiskt, den äger rum i en tid när vi både har global ekonomi och globala medier. Vi får gå tillbaka till andra världskriget för att hitta något som påverkade i nästan lika hög utsträckning, och det var ändå ett helt annat samhälle då.

De första månaderna av pandemin präglades av det vi kallar krisfasen. Vi började jobba hemifrån, vi slutade gå på restaurang, våra gamla fick sitta på sina rum och äta.

I slutet av april kom vi in i stabiliseringsfasen. Då märkte vi av ett stort intresse för husmanskost. Vi hade räknat med livsmedelsbrist, det blev det inte.

Från augusti ungefär är vi i något som kallas limbofasen, och den kommer att pågå under en ganska lång tid – fram till dess att de flesta av oss är vaccinerade. Vi kanske kan räkna med att vi går ur den om ungefär ett år om allt går väl. Den här tiden präglas bl a av att lunchkrogarna i stan går dåligt, men de krogar som ligger i bostadsområden går bättre.

Och någon gång hösten 2021 räknar vi med att vi kommer in i post-coronafasen, och där tror man att den kan pågå ända fram till 2024. Här kommer vi med största sannolikhet att få en helt ny matkultur, men det är i dagsläget svårt att säga vad det blir. Att närodlat och det nationella perspektivet blir viktigt är nog ändå troligt.

Vi kommer förmodligen också se satsningar på att bli mer självförsörjande, och ett absolut mål bör vara att komma upp i 60%. I Finland har man 80% självförsörjning, och det beror med största sannolikhet på att Finland är mycket mer vana vid olika typer av kriser och hot. I Sverige är vårt största hot vår hjälplöshet, det är väldigt länge sedan vi behövde tänka på den här typen av frågor.