Måltid Sverige höjer kompetensen i offentlig måltidsbransch genom livslångt lärande, nätverk samt forsknings- och utvecklingsprojekt. Vi drivs av RISE, idag tillsammans med regionerna Västra Götaland, Halland och Sörmland. Vi välkomnar fler kommuner och regioner i samarbetet! Tillsammans utvecklar vi den offentliga måltiden inom skola, vård och omsorg.

Våra aktiviteter och utbildning

6/12 Den (svinn)smarta måltiden, Digitalt

En träff där vi delar tips, råd och goda exempel för minskandet av matsvinn inom offentliga måltidsverksamheter.

Läs om denna aktivitet

31/1 Inspirationsutbildning Strategisk kompetensförsörjning, Digitalt

Strategisk kompetensförsörjning med fokus på företagskultur och employer branding: Så attraherar, rekryterar och behåller du dina medarbetare.

Läs om denna aktivitet
Fler aktiviteter

Gå med i Måltid Sverige!

Måltid Sverige höjer kompetensen i offentlig måltidsbransch genom livslångt lärande, nätverk samt forskning- och utvecklingsprojekt.

Vi arbetar i mellanrummen mellan regioner, kommuner och organisationer för att lyfta och stärka offentliga måltidsfrågor på regional och nationell nivå.

 

Handboken för Schemalagda Måltider

Handboken är för alla er som arbetar på skolan och har ett gemensamt och viktigt uppdrag att utbilda elever till en hälsosam och hållbar livsstil.

 

 

 

 

 

Dokumentation från medlemsmöte 21 juni 2022

Den 21 juni arrangerade vi vårens sista medlemsmöte. Hade du inte möjlighet att medverka finns möjlighet att ta del av presentationerna i efterhand.

 

 

 

 

 

Kunskap med digitala utbildningar

Nu erbjuder vi webbutbildningar i livsmedelshygien och specialkost för måltidspersonal! Utbildningarna kan användas som en introduktion för en ny kollega eller som uppfräschning för all personal som på något sätt redan arbetar med måltider. Utbildningarna sker digitalt med förinspelade föreläsningar vilket gör det enkelt att själv välja när utbildningen ska genomföras. Som partner i Måltid Sverige har du möjlighet att gå dem kostnadsfritt!

Måltid Sverige broschyr

Måltid Sverige är en oberoende aktör som höjer kompetensen i offentlig måltids bransch genom livslångt lärande, nätverk samt forsknings- och utbildningsprojekt. Nu kan du ta del av vår nyaste broschyr där du kan läsa mer om vilka våra tre grundpelare är, vilka projekt vi har genomfört samt har igång och mycket mer. Vi hoppas du kommer att gilla den!

Ett nytt recept för skolmåltiden 

Ett nytt recept för hållbara skolmåltider är ett pilotprojekt i samarbete med Vinnova och Livsmedelsverket och syftet är att testa nya modeller kring lärande om hållbarhet med hjälp av skolmåltiden kopplat till läroplansmål och miljömål. 

På Måltid Sveriges hemsida kan du läsa om Karlstads koncept ”Ät vad du vill när du vill” som innebär att Norrstrandsskolan håller öppet skolrestaurangen hela dagen. Du kan också läsa om Munkedals matmarknad där elever under två dagar fick lära sig mer om mat, miljö och hållbarhet.

Handbok för framgångsrik kompetensförsörjning inom offentlig måltid

I ESF-projektet Med smak för kunskap har en handbok för framgångsrik kompetensförsörjning inom offentlig måltid arbetats fram. Ta del av modeller och processer, råd & tips samt framgångsfaktorer. Handboken kan fungera som underlag för måltidsverksamheter som är nyfikna att arbeta med strategisk långsiktig kompetensförsörjning och valideringar.

Inblick i forskning kring offentliga måltider

Det forskas en hel del kring offentliga måltider och om denna finns nu att läsa i en rapport från Måltid Sverige. Men arbetet som genomförts som en förstudie med vetenskapligt stöd av Göteborgs universitet visar också att det finns behov av ökad kunskap inom flera områden och att statusen behöver höjas på flera plan. Författare till rapporten är Michaela Holmberg. Några exempel som finns att läsa om rapporten:

  • Offentlig måltidsverksamhet är komplex med flera olika professioner involverade, ofta med olika tillhörighet i organisationen. Organisationsstrukturen behöver utvecklas och mer forskning som stödjer framgångsfaktorer.
  • Mer fokus på måltidsmiljön och dess påverkan behövs.
  • Statusen behöver höjas för att locka fler till branschen, det är idag få som utbildas och lockas att arbeta inom offentliga måltider.

Offentliga måltider i utveckling!

I vår Projektverkstad skriver vi gärna om spännande utvecklingsprojekt om offentliga måltider som bedrivs i er region eller kommun. Mejla oss på maltidsverige@ri.se

Nationell enkät om äldres individuella behov och önskemål kopplat till matvanor, hälsa, ensamhet och åldrande

Inom ramen för initiativet Nollvision för undernäring hos äldre (extern länk) genomförs just nu en nationell enkät om äldres individuella behov och önskemål kopplat till matvanor, hälsa, ensamhet och åldrandet i sig.

Underlaget från svaren kommer användas för att utveckla mer inkluderande insatser och tjänster som kan anpassas utifrån individens situation och önskemål för att skapa matglädje och minska undernäringen. Arbetar du med äldre? Berätta gärna om enkäten och om hur den äldre går tillväga för att medverka i enkäten som tar cirka 20-30 minuter att genomföra. Alla svar är anonyma och konfidentiella och följer riktlinjerna enligt GDPR. Enkäten finns på svenska, engelska och arabiska. 

Kontaktperson: Anna Schjølberg, anna@jamstalldutveckling.se

Rapport från dialogmötet om Ökade livsmedelspriser den 7 september

Måltid Sverige och Skolmatsakademin bjöd in våra medlemmar till ett kostnadsfritt digitalt dialogmöte på det mycket aktuella temat ”De ökade livsmedelspriserna” med följdfrågan Hur gör vi nu?

Närmare 100 medlemmar deltog och mötet innehöll dialog mellan deltagare från olika kommuner och regioner, varvat med goda exempel från kommunerna Lidköping, Karlstad och Motala som delade med sig bland annat om HUR man kan tänka kring menyplanering, svinnsamarbeten, kontakt med lokalpolitiker och mycket mer. På vår hemsida kan du som inte kunde vara med nu ta del av en matnyttig rapportering från dagen!