Måltid Sverige är ett nav för den offentliga måltiden inom skola, vård och omsorg och bygger på en regional samverkan mellan regioner. Tillsammans lyfter vi den offentliga måltiden genom kompetensförsörjning, utbildning, samverkan, forskning och innovation. I samarbetet ingår regionerna Västra Götaland, Halland och Sörmland med RISE som värdorganisation. Vi välkomnar fler till Måltid Sverige!

Våra aktiviteter och utbildning

10/3 Workshop Måltid Sverige blickar framåt, Digitalt

Var med och bidra till Måltid Sveriges framtid vid denna workshop

Läs om denna aktivitet

18/3 Födoämnesöverkänslighet och specialkost, Digitalt

Under denna utbildning går vi igenom olika allergier, intoleranser, korsreaktioner och märkningsregler. Digital grundutbildning/uppfräschning, varmt välkommen!

Läs om denna aktivitet
Fler aktiviteter

Ta del av utvärdering av Måltid Sverige!

På uppdrag av Västra Götalandsregionen har Oxford Research utvärderat tre satsningar inom hållbara offentliga måltider, däribland Måltid Sverige. Utvärderingen som är gjord utifrån ett målgruppsperspektiv visar på Måltid Sveriges relevans och effektivitet samt satsningens resultat och effekter. De har även kommit med förslag på Måltid Sveriges framtida organisering.

Måltidens Mervärde - Digital Edition 2020!

En dag som handlade om stora pupiller, innanförskap, föredömen, nära matlagning, relationer med matgästen, coronafaser, Bitter-Britta, lugn&ro-bilen och glädjecocktails. Om kunskap och inspiration. Om mat. Om kreativa klimatrullar. Men allra mest om er som arbetar i alla våra offentliga måltidsverksamheter. Vi säger tack för i år och hoppas att vi ses på Måltidens Mervärde 2021! Kanske i ett fysiskt-digitalt evenemang?

Offentliga kök - coronaviruset

Vi vill underlätta för er att hålla reda på var man hittar relevant och aktuell information om coronaviruset som orsakar sjukdomen Covid-19. Här förmedlar vi också tips och förslag på arbetssätt som kan underlätta verksamheten, livsmedelskedjan eller som på annat sätt hänger ihop med den offentliga måltidsverksamheten.

Handbok för framgångsrik kompetensförsörjning inom offentlig måltid

I ESF-projektet Med smak för kunskap har en handbok för framgångsrik kompetensförsörjning inom offentlig måltid arbetats fram. Ta del av modeller och processer, råd & tips samt framgångsfaktorer. Handboken kan fungera som underlag för måltidsverksamheter som är nyfikna att arbeta med strategisk långsiktig kompetensförsörjning och valideringar.

Handboken finns att ladda ner direkt eller skicka ett mejl till oss på maltidsverige@ri.se så skickar vi gärna ett exemplar till dig!

Inblick i forskning kring offentliga måltider

Det forskas en hel del kring offentliga måltider och om denna finns nu att läsa i en rapport från Måltid Sverige. Men arbetet som genomförts som en förstudie med vetenskapligt stöd av Göteborgs universitet visar också att det finns behov av ökad kunskap inom flera områden och att statusen behöver höjas på flera plan. Författare till rapporten är Michaela Holmberg. Några exempel som finns att läsa om rapporten:

  • Offentlig måltidsverksamhet är komplex med flera olika professioner involverade, ofta med olika tillhörighet i organisationen. Organisationsstrukturen behöver utvecklas och mer forskning som stödjer framgångsfaktorer.
  • Mer fokus på måltidsmiljön och dess påverkan behövs.
  • Statusen behöver höjas för att locka fler till branschen, det är idag få som utbildas och lockas att arbeta inom offentliga måltider.

Offentliga måltider i utveckling!

I vår Projektverkstad skriver vi gärna om spännande utvecklingsprojekt om offentliga måltider som bedrivs i er region eller kommun. Mejla oss på maltidsverige@ri.se