Måltid Sverige höjer kompetensen i offentlig måltidsbransch genom livslångt lärande, nätverk samt forsknings- och utvecklingsprojekt. Vi drivs av Sveriges forskningsinstitut RISE, idag tillsammans med regionerna och kommuner i Sverige. Tillsammans utvecklar vi den offentliga måltiden inom skola, vård och omsorg.

skörd av morötter

Våra aktiviteter och utbildning

30/11 Lansering ”Möt en forskare”, Digitalt

I höst kommer vi att träffa tre olika forskare och intervjua dem inom deras forskningsområden. Dessa kommer spelas in och kunna ses på vår lärplattform.

Läs om denna aktivitet
Fler aktiviteter

Gå med i Måltid Sverige 2024-2025

Vi välkomnar nya och gamla medlemmar till ny medlemsperiod!

I Måltid Sverige lär och inspireras vi av varandra i syfte att lyfta och utveckla offentliga måltider i Sverige. Som medlem i Måltid Sverige får kommuner och regioner tillgång till ett starkt nätverk som kan möta framtidens utmaningar för måltider i vård, skola och omsorg tillsammans. Det är medlemmarnas behov som styr inriktningen för Måltid Sveriges verksamhet och genom aktivt deltagande kan ni påverka hur vi tillsammans kan utveckla den offentliga måltiden.

Ny webbutbildning i värdskap och bemötande!

Med syftet att höja kunskapen och beredskapen att välkomna och behålla befintlig personal i måltidsbranschen lanseras webbutbildningen Värdskap, kvalitet och bemötande i offentlig måltidsverksamhet. Syftet med utbildningen är att höja kunskapen om värdskap och skapa förståelse för externt och internt bemötande, samt hur man etablerar en positiv laganda och en attraktiv arbetsplats.

kvinnlig kock hackar purjolök

Måltid Sverige broschyr

Måltid Sverige är en oberoende aktör som höjer kompetensen i offentlig måltids bransch genom livslångt lärande, nätverk samt forsknings- och utbildningsprojekt. Nu kan du ta del av vår nyaste broschyr där du kan läsa mer om vilka våra tre grundpelare är, vilka projekt vi har genomfört samt har igång och mycket mer. Vi hoppas du kommer att gilla den!

 

 

 

 

Elev räcker upp handen

Webbutbildningar på vår lärplattform

Vi erbjuder webbutbildningar inom Specialkost, Livsmedelshygien och Köksekonomi på en användarvänlig lärplattform. Som medlem och partner i Måltid Sverige har du tillgång till dem kostnadsfritt. Du som ännu inte är medlem har möjlighet att ta del av dem till en kostnad.

Utbildningsfilm om integrerade måltider på sjukhus!

Att få till integrerade måltider i vård och omsorg är ingen enkel match, men lyckas man kan måltiderna bidra till många mervärden som både ökar livskvaliteten och minskar vårdtyngden. För att få till det krävs samverkan och ett medvetet arbetssätt kring måltider i hela verksamheten och att dygnets alla måltider är en naturlig del av vården. I en film som BestService tagit fram får vi ta del av olika yrkesprofessioners perspektiv på frågan om mat och nutrition i vården.

kock och matgäster

Handboken för Schemalagda Måltider

Handboken är för alla er som arbetar på skolan och har ett gemensamt och viktigt uppdrag att utbilda elever till en hälsosam och hållbar livsstil.