Måltid Sverige är ett nav för den offentliga måltiden inom skola, vård och omsorg och bygger på en regional samverkan mellan regioner. Tillsammans lyfter vi den offentliga måltiden genom kompetensförsörjning, utbildning, samverkan, forskning och innovation. I samarbetet ingår regionerna Västra Götaland, Halland och Sörmland med RISE som värdorganisation. Vi välkomnar fler till Måltid Sverige!

Våra aktiviteter och utbildning

6/2 Matsvinn, Halmstad

Välkommen på en interaktiv inspirationsföreläsning om matsvinn. Tillsammans minskar vi matsvinnet!

Läs om denna aktivitet

11/2 Att förstå matgäster med särskilda behov, Gislaved

Vi bjuder in till en eftermiddag på temat måltid och neuropsykiatriska diagnoser. Hur hanterar vi måltidssituationen för våra matgäster med särskilda behov?

Läs om denna aktivitet

20/2 Mer veg!, Varberg

Välkommen till en heldag där vi sätter den gröna råvaran som huvudingrediens och lär oss om hur man lyfter grönsaker, rotfrukter och baljväxter till nya gastronomiska höjder. Vi fokuserar vi på smak, kvalitet, utseende och nya recept.

Läs om denna aktivitet
Fler aktiviteter

Save the date! Forskningsforum offentliga måltider 28/4

Den 28 april planerar vi för ett forskningsforum kring offentliga måltider på Chalmers i Göteborg. Ringa in datumet i kalendern, mer information och inbjudan kommer inom kort!

MAT OCH MÅLTIDER I SKOLA OCH FÖRSKOLA- KLIMATSMART LIVSMEDELSKONSUMTION

Tips!
Fyra filmer kring klimatsmart livsmedelskonsumtion är framtagna i samarbete mellan Katrineholms kommun, Vingåkers kommun, Flens kommun, Sörmland Vatten och Avfall AB och Sörmlands Sparbank.

Inblick i forskning kring offentliga måltider

Det forskas en hel del kring offentliga måltider och om denna finns nu att läsa i en rapport från Måltid Sverige. Men arbetet som genomförts som en förstudie med vetenskapligt stöd av Göteborgs universitet visar också att det finns behov av ökad kunskap inom flera områden och att statusen behöver höjas på flera plan. Författare till rapporten är Michaela Holmberg. Några exempel som finns att läsa om rapporten:

  • Offentlig måltidsverksamhet är komplex med flera olika professioner involverade, ofta med olika tillhörighet i organisationen. Organisationsstrukturen behöver utvecklas och mer forskning som stödjer framgångsfaktorer.
  • Mer fokus på måltidsmiljön och dess påverkan behövs.
  • Statusen behöver höjas för att locka fler till branschen, det är idag få som utbildas och lockas att arbeta inom offentliga måltider.

Offentliga måltider i utveckling!

I vår Projektverkstad skriver vi gärna om spännande utvecklingsprojekt om offentliga måltider som bedrivs i er region eller kommun. Mejla oss på maltidsverige@ri.se

 

 

Detta händer inom Måltid Sverige!

Var har en trevlig broschyr om Måltid Sverige! Välkommen att ta del av vår verksamhet! Den finns att ladda ner direkt eller skicka ett mejl till oss på maltidsverige@ri.se så skickar vi gärna ett exemplar till dig!