Måltid Sverige höjer kompetensen i offentlig måltidsbransch genom livslångt lärande, nätverk samt forsknings- och utvecklingsprojekt. Vi drivs av RISE, idag tillsammans med regionerna och kommuner i Sverige. Tillsammans utvecklar vi den offentliga måltiden inom skola, vård och omsorg.

skörd av morötter

Våra aktiviteter och utbildning

27/10 Lansering av webbutbildning – Värdskap, kvalitet och bemötande i offentlig måltidsverksamhet, Digitalt

Lyssna in hur den nya webbutbildningen i Värdskap, kvalitet och bemötande kan användas i er verksamhet!

Läs om denna aktivitet

8/11 Nätverksträff integrerade måltider i skola, Hybrid, Göteborg

Nya nordiska näringsrekommendationer med hållbarhetsperspektiv.
Hur omsätter vi detta i praktiken genom integrering och måltidspedagogik?

Läs om denna aktivitet

9/11 Nätverksträff Integrering av måltiden i vård & omsorg, Digitalt

Måltid Sverige och Nollvision för undernäring hos äldre arrangerar en gemensam nätverksträff på temat samverkan måltid-omsorg

Läs om denna aktivitet
Fler aktiviteter

Informationsträff om Valideringar och nytt om branschmodellen 

Den 23 maj bjöd Måltid Sverige in Validering väst för att ge oss en update om hur det ser ut med valideringar i och med den Nya lagen som innebär att vuxenutbildningen ska erbjuda validering. 

kock grönsakslandet

Måltid Sveriges nätverksträff "Framtidens hållbara måltider"

Den 27 april lyfte vi goda exempel, projekt och forskning som på ett eller annat sätt visar på goda erfarenheter och utvecklar arbetet med hållbara och hälsosamma måltider i skola, vård och omsorg.  Klicka dig vidare för att ta del av föreläsarnas presentationer!

Ny utbildningsfilm om integrerade måltider på sjukhus!

Att få till integrerade måltider i vård och omsorg är ingen enkel match, men lyckas man kan måltiderna bidra till många mervärden som både ökar livskvaliteten och minskar vårdtyngden. För att få till det krävs samverkan och ett medvetet arbetssätt kring måltider i hela verksamheten och att dygnets alla måltider är en naturlig del av vården. I en film som BestService tagit fram får vi ta del av olika yrkesprofessioners perspektiv på frågan om mat och nutrition i vården.

broccoli och händer

Ny lärplattform öppen!

Nu finns våra webbutbildningar inom Specialkost, Livsmedelshygien och Köksekonomi tillgängliga på vår nya utbildningsplattform! Som medlem och partner i Måltid Sverige har du tillgång till dem kostnadsfritt. Du som ännu inte är medlem har möjlighet att ta del av dem till en kostnad.

kock och matgäster

Handboken för Schemalagda Måltider

Handboken är för alla er som arbetar på skolan och har ett gemensamt och viktigt uppdrag att utbilda elever till en hälsosam och hållbar livsstil.

 

 

 

 

 

måltid sverige folder

Måltid Sverige broschyr

Måltid Sverige är en oberoende aktör som höjer kompetensen i offentlig måltids bransch genom livslångt lärande, nätverk samt forsknings- och utbildningsprojekt. Nu kan du ta del av vår nyaste broschyr där du kan läsa mer om vilka våra tre grundpelare är, vilka projekt vi har genomfört samt har igång och mycket mer. Vi hoppas du kommer att gilla den!

klassrum och elever

Ett nytt recept för skolmåltiden 

Ett nytt recept för hållbara skolmåltider är ett pilotprojekt i samarbete med Vinnova och Livsmedelsverket och syftet är att testa nya modeller kring lärande om hållbarhet med hjälp av skolmåltiden kopplat till läroplansmål och miljömål. 

På Måltid Sveriges hemsida kan du läsa om Karlstads koncept ”Ät vad du vill när du vill” som innebär att Norrstrandsskolan håller öppet skolrestaurangen hela dagen. Du kan också läsa om Munkedals matmarknad där elever under två dagar fick lära sig mer om mat, miljö och hållbarhet.