Måltid Sverige höjer kompetensen i offentlig måltidsbransch genom livslångt lärande, nätverk samt forsknings- och utvecklingsprojekt. Vi drivs av RISE, idag tillsammans med regionerna och kommuner i Sverige. Tillsammans utvecklar vi den offentliga måltiden inom skola, vård och omsorg.

Våra aktiviteter och utbildning

22/2 Beredskap för offentliga måltider, Digitalt

Vad betyder beredskapshandboken för offentliga måltider? Välkommen på webbinar som vi arrangerar tillsammans med Skolmatsakademin, Livsmedelsverket och Länsstyrelsen.

Läs om denna aktivitet

28/2 Sensorikens betydelse för matglädje!, Digitalt

Måltidsupplevelsen är en kombination av alla våra sinnen. Skolmatsakademin och Måltid Sverige bjuder in till en digital eftermiddag tillsammans med RISE sensorikexperter och Munkedal kommun för att lära oss mer om sinnenas samspel och sensorikens betydelse för att väcka matglädje för alla åldrar från förskola till äldrevård.

Läs om denna aktivitet

16/3 Dialogmöte Köksekonomi – hur får vi budgeten att gå ihop?, Digitalt

Dialogmöte med fokus på köksekonomi. Ökad budgetpress kräver fler verktyg för att nå målen. Inom såväl den offentliga som privata måltidssektorn finns idag en gemensam utmaning när det gäller budget i balans.

Läs om denna aktivitet
Fler aktiviteter

Handboken för Schemalagda Måltider

Handboken är för alla er som arbetar på skolan och har ett gemensamt och viktigt uppdrag att utbilda elever till en hälsosam och hållbar livsstil.

 

 

 

 

 

Måltid Sverige broschyr

Måltid Sverige är en oberoende aktör som höjer kompetensen i offentlig måltids bransch genom livslångt lärande, nätverk samt forsknings- och utbildningsprojekt. Nu kan du ta del av vår nyaste broschyr där du kan läsa mer om vilka våra tre grundpelare är, vilka projekt vi har genomfört samt har igång och mycket mer. Vi hoppas du kommer att gilla den!

Ett nytt recept för skolmåltiden 

Ett nytt recept för hållbara skolmåltider är ett pilotprojekt i samarbete med Vinnova och Livsmedelsverket och syftet är att testa nya modeller kring lärande om hållbarhet med hjälp av skolmåltiden kopplat till läroplansmål och miljömål. 

På Måltid Sveriges hemsida kan du läsa om Karlstads koncept ”Ät vad du vill när du vill” som innebär att Norrstrandsskolan håller öppet skolrestaurangen hela dagen. Du kan också läsa om Munkedals matmarknad där elever under två dagar fick lära sig mer om mat, miljö och hållbarhet.

Inblick i forskning kring offentliga måltider

Det forskas en hel del kring offentliga måltider och om denna finns nu att läsa i en rapport från Måltid Sverige. Men arbetet som genomförts som en förstudie med vetenskapligt stöd av Göteborgs universitet visar också att det finns behov av ökad kunskap inom flera områden och att statusen behöver höjas på flera plan. Författare till rapporten är Michaela Holmberg. Några exempel som finns att läsa om rapporten:

  • Offentlig måltidsverksamhet är komplex med flera olika professioner involverade, ofta med olika tillhörighet i organisationen. Organisationsstrukturen behöver utvecklas och mer forskning som stödjer framgångsfaktorer.
  • Mer fokus på måltidsmiljön och dess påverkan behövs.
  • Statusen behöver höjas för att locka fler till branschen, det är idag få som utbildas och lockas att arbeta inom offentliga måltider.

Offentliga måltider i utveckling!

I vår Projektverkstad skriver vi gärna om spännande utvecklingsprojekt om offentliga måltider som bedrivs i er region eller kommun. Mejla oss på maltidsverige@ri.se

Rapport från dialogmötet om Ökade livsmedelspriser den 7 september

Måltid Sverige och Skolmatsakademin bjöd in våra medlemmar till ett kostnadsfritt digitalt dialogmöte på det mycket aktuella temat ”De ökade livsmedelspriserna” med följdfrågan Hur gör vi nu?

Närmare 100 medlemmar deltog och mötet innehöll dialog mellan deltagare från olika kommuner och regioner, varvat med goda exempel från kommunerna Lidköping, Karlstad och Motala som delade med sig bland annat om HUR man kan tänka kring menyplanering, svinnsamarbeten, kontakt med lokalpolitiker och mycket mer. På vår hemsida kan du som inte kunde vara med nu ta del av en matnyttig rapportering från dagen!