Måltid Sverige är en samlande arena för oss som arbetar med måltiden inom skola, vård eller omsorg. Ta del av kunskap, erfarenheter, samarbeten, utbildningar, forskning och innovationer! Tillsammans lyfter vi den offentliga måltiden till nya höjder.

Måltid Sverige bygger på ett partnerskap bland Sveriges regioner och alla oss som på något sätt arbetar med måltiden inom förskola, skola, vård och omsorg. Partners är Västra Götalandsregionen, Region Halland och Landstinget Sörmland. RISE Jordbruk och Livsmedel är värdorganisation. Vi välkomnar fler att komma med i Måltid Sverige!

Välkommen att bidra med uppslag till spännande utvecklingsprojekt om offentliga måltider som vi kan skriva om här!
Maila oss på maltidsverige@ri.se

 

Våra aktiviteter och utbildning

3/4 Mellanmål och måltidsmiljö i äldreomsorgen, Kullavik

Välkommen till en inspirerande och matnyttig dag där vi fokuserar på mellanmål och måltidsmiljö i äldreomsorgen. Hur kan vi med enkla medel göra det där lilla extra? Vilka utmaningar finns när vi gör mat för äldre? Och vilka möjligheter har vår verksamhet? En av de största utmaningarna inom äldreomsorgen är undernäring, men vilket också är fullt möjligt…

Läs om denna aktivitet

3/4 Öppen workshop inom projektet Hållbar skolmat genom digitalisering, Göteborg

RISE, Måltid Sverige, Västerviks kommun och Kungsbacka kommun genomför just nu projektet Hållbar Skolmat genom Digitalisering som syftar till att undersöka och ta fram förutsättningar för att förbättra och utveckla arbetet med skolmåltider. Under workshopen kommer vi att presentera projektet, dess mål och förväntade resultat samt långsiktiga ambitioner. Vi kommer gemensamt att arbeta för att identifiera målgrupper och målgruppers behov samt ta fram förslag på lösningar för att lösa behoven. Slutsatserna från workshopen kommer att användas i att ta fram en utvecklingsplan för kommande steg i projektet.

Läs om denna aktivitet

11/4 Måltidspedagogik i förskola, Varberg

Seminariet är en grundutbildning i måltidspedagogik där fokus är på varför man ska integrera mat och måltider i den pedagogiska verksamheten med stöd i förskolans läroplan och de nationella folkhälso- och miljömålen. Eftermiddagen ägnas åt att prova på metoder och arbetssätt i olika workshops med fokus på hur man kan arbeta på förskolan med måltidspedagogik….

Läs om denna aktivitet
Fler aktiviteter

Webbutbildning i klimatsmart mat

Nu finns en öppen webbutbildning tillgänglig som handlar om klimatsmart mat för dig som jobbar som jobbar i kök och servering, som menyplanerare eller inköpare. Utbildningen är framtagen av Västra Götalandsregionen och är tillgänglig för alla. Hitta den enkelt genom att klicka på ‘Läs mer här’!

Förstudie om forskning

Michaela Holmberg är ny inom Måltid Sverige! Under hösten 2018 genomför Michaela en förstudie om forskning inom offentliga måltider och kommer också inventera behov och utmaning för framtida forskning hos forskare och i branschen. Michaela kommer dels göra en litteratursökning och dels intervjuer. Michaela kombinerar arbetet med en Mastersuppsats vid Göteborgs universitet. Vi hälsar Michaela varmt välkommen och ser med spänning fram emot en välbehövlig studie!

Vi är Måltid Sverige

Nyfiken på ledningsgruppen för Måltid Sverige? Vid vårt senaste möte passade vi på att ställa oss framför kameran och ta denna fina bild.

 

Detta händer inom Måltid Sverige!

Var har nu en trevlig broschyr om Måltid Sverige! Välkommen att ta del av vår verksamhet! Den finns att ladda ner direkt eller skicka ett mejl till oss på maltidsverige@ri.se så skickar vi gärna ett exemplar till dig!