Måltid Sverige är ett nav för den offentliga måltiden inom skola, vård och omsorg och bygger på en regional samverkan mellan regioner. Tillsammans lyfter vi den offentliga måltiden genom kompetensförsörjning, utbildning, samverkan, forskning och innovation. I samarbetet ingår regionerna Västra Götaland, Halland och Sörmland med RISE som värdorganisation. Vi välkomnar fler till Måltid Sverige!

Våra aktiviteter och utbildning

3/10 Måltidspedagogik i förskola, Eskilstuna

Måltidspedagogik i förskolan handlar om att integrera mat och måltider i den pedagogiska verksamheten. Utgångspunkten är mat- och måltidskunskap och ett lustfyllt lärande om och med mat och måltider. Välkommen till en heldag i Eskilstuna!

Läs om denna aktivitet

10/10 Att förstå matgäster med särskilda behov, Webbinar

I detta webbinarium fördjupar vi oss i frågan om hur vi hanterar måltidssituationen för matgäster med särskilda behov. Vilka riktlinjer och rekommendationer finns det egentligen idag vad det gäller kosten och neuropsykiatriska diagnoser? Vad bör man ta hänsyn till i skolrestaurangen?

Läs om denna aktivitet

15/10 Matöverkänslighet, vad nytt?, Göteborg

Vad är egentligen födoämnesöverkänslighet och allergi och hur hanterar man detta i köket och ute i verksamheten? Vad är nytt?

Läs om denna aktivitet
Fler aktiviteter

Alla pratar mat och offentliga måltider - Men vem ska göra jobbet?

Det svårt för kost- och måltidschefer att rekrytera kompetenta medarbetare och ännu tuffare lär det bli under de närmaste åren. Offentlig och privat måltidsbransch växer men det är få som utbildar sig till kockar. Om detta handlade ett av Kost & Närings seminarium om i Almedalen. Som goda exempel lyftes Future Kitchen och Validering kock fram som några av flera sätt att vara en attraktiv arbetsplats och locka nya medarbetare till branschen. Alla seminarier som Kost & Näring arrangerade i Almedalen finns att se inspelade på deras hemsida.

Hållbar skolmat genom digitalisering

Nu finns möjlighet att delta som partner i en projektansökan till Vinnovas utlysning Utmaningsdriven Innovation, steg 2! Anmäl intresse senast 15 augusti!

Inblick i forskning kring offentliga måltider

Det forskas en hel del kring offentliga måltider och om denna finns nu att läsa i en rapport från Måltid Sverige. Men arbetet som genomförts som en förstudie med vetenskapligt stöd av Göteborgs universitet visar också att det finns behov av ökad kunskap inom flera områden och att statusen behöver höjas på flera plan. Författare till rapporten är Michaela Holmberg. Några exempel som finns att läsa om rapporten:

  • Offentlig måltidsverksamhet är komplex med flera olika professioner involverade, ofta med olika tillhörighet i organisationen. Organisationsstrukturen behöver utvecklas och mer forskning som stödjer framgångsfaktorer.
  • Mer fokus på måltidsmiljön och dess påverkan behövs.
  • Statusen behöver höjas för att locka fler till branschen, det är idag få som utbildas och lockas att arbeta inom offentliga måltider.

Webbutbildning i klimatsmart mat

Tips! Det finns en öppen webbutbildning tillgänglig som handlar om klimatsmart mat för dig som jobbar som jobbar i kök och servering, som menyplanerare eller inköpare. Utbildningen är framtagen av Västra Götalandsregionen och är tillgänglig för alla. Hitta den enkelt genom att klicka på ‘Läs mer här’!

Vi är Måltid Sverige

I vår Projektverkstad skriver vi gärna om spännande utvecklingsprojekt om offentliga måltider som bedrivs i er region eller kommun. Mejla oss på maltidsverige@ri.se

 

 

Detta händer inom Måltid Sverige!

Var har en trevlig broschyr om Måltid Sverige! Välkommen att ta del av vår verksamhet! Den finns att ladda ner direkt eller skicka ett mejl till oss på maltidsverige@ri.se så skickar vi gärna ett exemplar till dig!