Måltid Sverige höjer kompetensen i offentlig måltidsbransch genom livslångt lärande, nätverk samt forsknings- och utvecklingsprojekt. Vi drivs av Sveriges forskningsinstitut RISE, idag tillsammans med regionerna och kommuner i Sverige. Tillsammans utvecklar vi den offentliga måltiden inom skola, vård och omsorg.

skörd av morötter

Våra aktiviteter och utbildning

Möt en forskare – Samtalsserie i tre delar – Nu lanserad!, Digitalt

”Möt en forskare – en samtalsserie i tre delar” är nu lanserad – där vi träffar tre olika forskare i ett samtal och går på djupet inom deras forskningsområden.

Läs om denna aktivitet

21/3 Vad äter vi när budgeten inte räcker till?, Digitalt

Varmt välkommen till ett dialogforum där vi tillsammans kan inspirera till smarta beslut för att få prisvärda, smakrika och hälsosamma maträtter.

Läs om denna aktivitet

17/4 Nätverk Integrerade måltider i skola: Förutsättningar för hur en organisation kan bidra till integrerade och trivsamma måltider, Digitalt

Vilka förutsättningar krävs för att en skolorganisation kan bidra till integrerade och trivsamma måltider på att framgångsrikt sätt? 

Läs om denna aktivitet
Fler aktiviteter

Måltid Sverige på Kostdagarna 2024, 14-15 mars!

Måltid Sverige kommer att finnas på Dialogtorget under Kostdagarna 2024 i Stockholm. Kom och besök vår monter för att prata med oss!

 

Möt en forskare - samtalsserie i tre delar!

Möt en forskare är en inspirerande samtalsserie i tre delar som är framtagen av Måltid Sverige i syfte att nå ut med aktuell och intressant forskning till verksamheter inom offentlig måltid. Nu finns samtalsserien tillgänglig på vår plattform. Anmäl dig redan idag!

 

 

Gå med i Måltid Sverige 2024-2025

Vi välkomnar nya och gamla medlemmar till ny medlemsperiod!

I Måltid Sverige lär och inspireras vi av varandra i syfte att lyfta och utveckla offentliga måltider i Sverige. Som medlem i Måltid Sverige får kommuner och regioner tillgång till ett starkt nätverk som kan möta framtidens utmaningar för måltider i vård, skola och omsorg tillsammans. Det är medlemmarnas behov som styr inriktningen för Måltid Sveriges verksamhet och genom aktivt deltagande kan ni påverka hur vi tillsammans kan utveckla den offentliga måltiden.

Ny webbutbildning i värdskap och bemötande!

Med syftet att höja kunskapen och beredskapen att välkomna och behålla befintlig personal i måltidsbranschen lanseras webbutbildningen Värdskap, kvalitet och bemötande i offentlig måltidsverksamhet. Syftet med utbildningen är att höja kunskapen om värdskap och skapa förståelse för externt och internt bemötande, samt hur man etablerar en positiv laganda och en attraktiv arbetsplats.

kvinnlig kock hackar purjolök

Måltid Sverige broschyr

Måltid Sverige är en oberoende aktör som höjer kompetensen i offentlig måltids bransch genom livslångt lärande, nätverk samt forsknings- och utbildningsprojekt. Nu kan du ta del av vår nyaste broschyr där du kan läsa mer om vilka våra tre grundpelare är, vilka projekt vi har genomfört samt har igång och mycket mer. Vi hoppas du kommer att gilla den!

 

 

 

 

Elev räcker upp handen

Webbutbildningar på vår lärplattform

Vi erbjuder webbutbildningar inom Specialkost, Livsmedelshygien och Köksekonomi på en användarvänlig lärplattform. Som medlem och partner i Måltid Sverige har du tillgång till dem kostnadsfritt. Du som ännu inte är medlem har möjlighet att ta del av dem till en kostnad.