Måltid Sverige är ett nav för den offentliga måltiden inom skola, vård och omsorg och bygger på en regional samverkan mellan regioner. Tillsammans lyfter vi den offentliga måltiden genom kompetensförsörjning, utbildning, samverkan, forskning och innovation. I samarbetet ingår regionerna Västra Götaland, Halland och Sörmland med RISE som värdorganisation. Vi välkomnar fler till Måltid Sverige!

Våra aktiviteter och utbildning

7/10 Forskningsforum offentliga måltider – Nytt datum!, Göteborg

Hur får vi igång mer forskning och innovation kring offentliga måltider? Välkommen till Forskningsforum Offentliga måltider, tema hållbarhet och hälsa. Dagen var planerad att äga rum i april men skjuts fram till 7 oktober!

Läs om denna aktivitet

27/10 Måltidens Mervärde, Digitalt

Välkommen till en heldag av skratt, ny kunskap och nätverkande för alla som arbetar med måltider och människor inom förskola, skola, vård och omsorg.

Läs om denna aktivitet
Fler aktiviteter

Det nya coronaviruset

Vi vill underlätta för er att hålla reda på var man hittar relevant och aktuell information om det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen Covid-19. Här förmedlar vi också tips och förslag på arbetssätt som kan underlätta verksamheten, livsmedelskedjan eller som på annat sätt hänger ihop med den offentliga måltidsverksamheten.

Handbok för framgångsrik kompetensförsörjning inom offentlig måltid

I ESF-projektet Med smak för kunskap har en handbok för framgångsrik kompetensförsörjning inom offentlig måltid arbetats fram. Ta del av modeller och processer, råd & tips samt framgångsfaktorer. Handboken kan fungera som underlag för måltidsverksamheter som är nyfikna att arbeta med strategisk långsiktig kompetensförsörjning och valideringar.

Handboken finns att ladda ner direkt eller skicka ett mejl till oss på maltidsverige@ri.se så skickar vi gärna ett exemplar till dig!

Ny rapport om Göteborgsmodellen för mindre matsvinn

En ny RISE-rapport Implementering och resultat av Göteborgsmodellen för mindre matsvinn finns nu publicerad, läs om hur Göteborgs Stads måltidsorganisation nådde sitt mål att halvera matsvinnet på två år.

MAT OCH MÅLTIDER I SKOLA OCH FÖRSKOLA- KLIMATSMART LIVSMEDELSKONSUMTION

Tips!
Fyra filmer kring klimatsmart livsmedelskonsumtion är framtagna i samarbete mellan Katrineholms kommun, Vingåkers kommun, Flens kommun, Sörmland Vatten och Avfall AB och Sörmlands Sparbank.

Inblick i forskning kring offentliga måltider

Det forskas en hel del kring offentliga måltider och om denna finns nu att läsa i en rapport från Måltid Sverige. Men arbetet som genomförts som en förstudie med vetenskapligt stöd av Göteborgs universitet visar också att det finns behov av ökad kunskap inom flera områden och att statusen behöver höjas på flera plan. Författare till rapporten är Michaela Holmberg. Några exempel som finns att läsa om rapporten:

  • Offentlig måltidsverksamhet är komplex med flera olika professioner involverade, ofta med olika tillhörighet i organisationen. Organisationsstrukturen behöver utvecklas och mer forskning som stödjer framgångsfaktorer.
  • Mer fokus på måltidsmiljön och dess påverkan behövs.
  • Statusen behöver höjas för att locka fler till branschen, det är idag få som utbildas och lockas att arbeta inom offentliga måltider.

Offentliga måltider i utveckling!

I vår Projektverkstad skriver vi gärna om spännande utvecklingsprojekt om offentliga måltider som bedrivs i er region eller kommun. Mejla oss på maltidsverige@ri.se

 

 

Detta händer inom Måltid Sverige!

Var har en trevlig broschyr om Måltid Sverige! Välkommen att ta del av vår verksamhet! Den finns att ladda ner direkt eller skicka ett mejl till oss på maltidsverige@ri.se så skickar vi gärna ett exemplar till dig!