Måltid Sverige är ett nav för oss som arbetar med måltiden inom skola, vård eller omsorg. Ta del av kunskap, erfarenheter, samarbeten, utbildningar, forskning och innovationer! Tillsammans lyfter vi den offentliga måltiden till nya höjder.

Måltid Sverige bygger på ett partnerskap bland Sveriges regioner och alla oss som på något sätt arbetar med måltiden inom förskola, skola, vård och omsorg. Partners är Västra Götalandsregionen, Region Halland och Region Sörmland. RISE Jordbruk och Livsmedel är värdorganisation. Vi välkomnar fler att komma med i Måltid Sverige!

Välkommen att bidra med uppslag till spännande utvecklingsprojekt om offentliga måltider som vi kan skriva om här!
Maila oss på maltidsverige@ri.se

 

Våra aktiviteter och utbildning

3/10 Måltidspedagogik i förskola, Eskilstuna

Seminariet är en grundutbildning i måltidspedagogik där fokus är på varför man ska integrera mat och måltider i den pedagogiska verksamheten med stöd i förskolans läroplan och de nationella folkhälso- och miljömålen. Eftermiddagen ägnas åt att prova på metoder och arbetssätt i olika workshops med fokus på hur man kan arbeta på förskolan med måltidspedagogik….

Läs om denna aktivitet

10/10 Att förstå matgäster med särskilda behov, Webbinar

I samarbete med MatTanken och Skolmatsakademin anordnar vi ett webbinarium* med fokus på måltid och neuropsykiatriska diagnoser. Mer info och anmälningslänk kommer inom kort!  Datum: Torsdag 10 oktober. Exakt tid uppdateras inom kort! Det är kostnadsfritt att delta på webbinariet. *Ett webbinarium är ett seminarium som direktsänds på webben. Du har möjlighet att ställa frågor…

Läs om denna aktivitet

15/10 Matöverkänslighet, vad nytt?, Göteborg

Vi bjuder in till en eftermiddag på tema födoämnesöverkänslighet och specialkost. Detta är en utbildning som belyser förskolans och skolans utmaningar när det gäller specialkost. Vad är egentligen födoämnesöverkänslighet och allergi och hur hanterar man detta i köket och ute i verksamheten? Vad är nytt? Dagen ger dig en uppfräschning samt påfyllning i ämnet.  Föreläsare…

Läs om denna aktivitet
Fler aktiviteter

Inblick i forskning kring offentliga måltider

Det forskas en hel del kring offentliga måltider och om denna finns nu att läsa i en rapport från Måltid Sverige. Men arbetet som genomförts som en förstudie med vetenskapligt stöd av Göteborgs universitet visar också att det finns behov av ökad kunskap inom flera områden och att statusen behöver höjas på flera plan. Författare till rapporten är Michaela Holmberg. Några exempel som finns att läsa om rapporten:

  • Offentlig måltidsverksamhet är komplex med flera olika professioner involverade, ofta med olika tillhörighet i organisationen. Organisationsstrukturen behöver utvecklas och mer forskning som stödjer framgångsfaktorer.
  • Mer fokus på måltidsmiljön och dess påverkan behövs.
  • Statusen behöver höjas för att locka fler till branschen, det är idag få som utbildas och lockas att arbeta inom offentliga måltider.

Lilla Edet lockar nya medarbetare genom Future Kitchen

Lilla Edets kommun är med i Future Kitchen och har under våren fem praktikanter i några av kommunens kök. -Det går fantastiskt bra, säger Anethe Johansson, kostchef i Lilla Edet. Se den fina artikeln genom att klicka på Läs mer!

Webbutbildning i klimatsmart mat

Tips! Det finns en öppen webbutbildning tillgänglig som handlar om klimatsmart mat för dig som jobbar som jobbar i kök och servering, som menyplanerare eller inköpare. Utbildningen är framtagen av Västra Götalandsregionen och är tillgänglig för alla. Hitta den enkelt genom att klicka på ‘Läs mer här’!

Vi är Måltid Sverige

Nyfiken på ledningsgruppen för Måltid Sverige? Läs mer om oss via länken nedan!

 

Detta händer inom Måltid Sverige!

Var har en trevlig broschyr om Måltid Sverige! Välkommen att ta del av vår verksamhet! Den finns att ladda ner direkt eller skicka ett mejl till oss på maltidsverige@ri.se så skickar vi gärna ett exemplar till dig!