Skolmåltiden, en specialpedagogisk fråga? Webinar, 9/12

Måltid Sverige tillsammans med Skolmatsakademin har bjudit in Ann-Sofie Larsson, specialpedagog från Laxå kommun, och Charlotta Petterson, universitetslektor i pedagogik vid Örebro Universitet med inriktning specialpedagogik, för att presentera sitt tre-åriga projekt att använda skolmåltiden som ett pedagogiskt redskap.
Några exempel av allt som diskuterades var bland annat detta:

  • Hur kan vi använda skolmaten och måltidssituationen som ett pedagogiskt redskap för elever med behov av extra stöd?
  • Hur kan vi arbeta specialpedagogiskt, strategiskt och hälsofrämjande kring skolmaten och måltidssituationen, som ett sätt att stödja elevers lärande och möjligheter att uppnå skolans mål och kunskapskrav?

Här kan du se webinariet i efterhand >>


Här kan du även ta del av presentationsmaterialet från Charlotta Pettersson och och Ann-Sofie Larsson.