Hållbar lax i offentliga kök

Är odlad lax nyttig? Innehåller den oönskade ämnen? Hur hållbar är den?
Den sjömat vi tycker allra bäst om i Sverige och äter oftast är odlad lax från Norge. Men odlad lax har debatterats flitigt i medierna och det är ibland svårt att veta vad som gäller. RISE har gått igenom det vetenskapliga underlaget för att reda ut hur det faktiskt ligger till kring
ett par av de centrala frågeställningarna.
Lyssna till vårt webbinar från den 8 februari 2022, där vi tillsammans med Skolmatsakademin och RISE  lyfte olika utmaningar och frågeställningar kring hur hälsosam och hållbar odlad lax egentligen är?

Agenda
• Introduktion och bakgrund. Friederike Ziegler, forskare RISE
• Är odlad lax klimatsmart och hälsosam? Friederike Ziegler och Elinor Hallström, forskare RISE
• Certifiering och miljömärkning- vad innebär det? Ola Nyrinder, ASC, Northern Europe Aquaculture Stewardship Council
• Hållbar lax ur ett miljöperspektiv. Lars Christian Gansel, forskare vid NTNU Institutionen för biologiska vetenskaper i Norge
• Allmänt om lax, vad påverkar tillgången. Friederike Ziegler, forskare RISE

Här kan du se webbinariet!


Här finns webbinarets presentationer:
Friederike Ziegler och Elinor Hallström, RISE.
Ola Nyrinder, ACS
Lars Christian Gansel, Forskare vid NTNU Institutionen