Rationaliserade serveringsmetoder

 • Byt ut serveringsbesticken flera gånger under serveringen
 • Förenkla menyn: Minska antalet komponenter i serveringen
 • Våga be om hjälp med serveringen från lärare, vårdpersonal och lokalvård för att minska köbildning och förlorad lunch och lektionstid
 • Portionera samtliga komponenter; sallad, varm mat samt bröd och smör
 • Minska antalet sallader och kalla tillbehör
 • Erbjud kylda matlådor alternativt lunchkassar till de gamla som brukar besöka öppna samlingsmatsalar på äldreboenden
 • Minska matsvinn genom att stänga mindre kök och istället producera mat i de större enheterna för att vid servering leverera mat och eventuellt även serverings och diskpersonal
 • Minimera köbildning och folksamlingar genom att exempelvis servera mat ute i klassrummen. Ta hjälp av vaktmästeri för transport, engångsmaterial och värmeskåp för servering.
 • Skriv en rullande veckomatsedel och planera inköp efter den.
  • En återkommande rätt för varje veckodag som kan följas vecka efter vecka
 • Planera en specialkostreducerande vegetabilisk sopp-veckomeny för att kunna förse ett större antal människor näringstät mat snabbt och effektivt
 • Köp in engångsmaterial så att ni kan hantera ett par serveringar vid manfall, elavbrott eller vattenbrist