Råvaruinköp och planering

Er arbetsinsats betyder mer än någonsin. Det rådande läget kräver att ni tar beslut utifrån ett större perspektiv. När verksamheter stänger ner med kort varsel kan stora mängder matsvinn i flera led uppstå. Hos producenter, leverantörer och kök. Tillsammans kan vi minska dessa ekonomiska och miljömässiga kostnader.

Hur kan ni planera era inköp utifrån ett osäkert gästunderlag?

Hur påverkar era livsmedelsval förutsättningarna för producenter och leverantörer?

Här kommer några konkreta råd från de utmaningar som signalerats från måltidsverksamheter och leverantörer:

  • Minska mängden färskvaror
  • Byt ut färsk mjölk mot UTH-behandlad mjölk (mjölk med lång hållbarhet) eller växtbaserade alternativ. Öka inköp av torrmjölk till specifikt äldreomsorgen för näringstät mat, bakverk och dryck. Vid köp av färsk mjölk till mjölkbaren gå ner till 10 liters istället för 20 liters förpackningar för att underlätta eventuell hantering av fryst mjölk vid ett senare skede
    • Mjölk är en färskvara som kan omarbetas till mer lagringsbara produkter som smör och ost hos producenten. För att detta ska vara möjligt – minska successivt konsumtionen av färsk mjölk mot ett eventuellt beställningsuppehåll. Kommunicera hur ni agerar till producent och leverantör och varför till era gäster
  • Byt ut färskvaror mot frysta livsmedel; grönsaker, kött, chark, och fisk i synnerhet
  • Planera inköp, arbetsmetoder och logistik utifrån tillagning av frysta livsmedel istället för färska
  • Gör era beställningar med god framförhållning. Gärna minst två veckor innan produktion och servering
  • Försök och undvika sena avbeställningar och ändringar i din order. Om så är ett måste, kommunicera med din leverantör och undersök vem av er som har bäst förutsättningar att ta hand om livsmedlet för att på bästa sätt gemensamt minska ett eventuellt matsvinn
  • Arbetar ni med små lokala leverantörer försök att lagervara eller servera de produkter som ni avtalat att köpa in för att inte försätta företaget i konkurs
  • Meddela leverantörer kontinuerligt om vilka kök som stänger ner eller får kraftigt minskat eller ökat gästunderlag. Ge dem ett underlag för vilka kök som kommer vara öppna trots eventuell skolstängning