NÄTVERK FÖR MÅLTID SVERIGES PARTNERS OCH MEDLEMMAR

Nätverksträff på temat Framtidens hållbara måltider, med fokus på svenska råvaror, järn och blå proteiner. Här lyfte vi goda exempel, projekt och forskning som på ett eller annat sätt visar på goda erfarenheter och utvecklar arbetet med hållbara och hälsosamma måltider i skola, vård och omsorg.

Här finner du de medverkandes presentationer för nedladdning

  • Cecilia Mayer Labba, AFRY – Järn och vego – hur kan offentliga måltider optimera upptaget?
  • Naman Limani, Dietisternas riksförbund – Hälsosamma och hållbara måltider i hälso – och sjukvården
  • Jonas Enström, Skafferi Värmland/Skafferi Väst – Lokalproducerad mat till offentliga kök
  • Alain Grenard, Karlstad kommun – Varför närproducerat i skolköken?
  • Nicolas Laugerat, Strängnäs kommun –  Det fantastiska bageriet – Strängnäs eget bageri
  • Gunnar Backman, Nordisk råvara – Vad vill vi ska ligga på tallriken?
  • Yannic Wocken,RISE – Hållbar sjömat på våra offentliga fat
  • Ida Henriksson & Linus Jakobsson, Skövde kommun – Havets skafferi – praktiska exempel kring nya hållbara blå proteiner i de offentliga köken
  • Christina Karlsson, Signatur by Coor – Patientmåltider som gör gott

Övrigt: