Kommunikation

  • Avsett tid för att kommunicera och stämma av med vart och ett av alla kök med personal, vikarier icke att glömma
  • Krisberedskapsgruppen bör ha återkommande avstämningar med måltid-/enhetschefer
  • Kommunicera kontinuerligt med alla förvaltningar