Informationsträff om Valideringar och nytt om branschmodellen

Den 23 maj bjöd Måltid Sverige in Validering väst för att ge oss en update om hur det ser ut med valideringar i och med den Nya lagen som innebär att vuxenutbildningen ska erbjuda validering. 

Varför validering? 

Det finns olika vägar och samarbete för kompetensförsörjningen i de offentliga köken. Om man vill höja kompetensen på anställda så är validering ett snabbare sätt att jobba med rekrytering. Validering är även en bra väg om man har personal som behöver fylla på med kunskap! Men hur ska vi tänka nu när den nationella valideringsmodellen inte finns mer? 

Kan man validera nu? 

Validering väst som har kontinuerlig kontakt med Visita och HRF berättade att det är på gång att ta fram en ny valideringsmodell som ska finnas på plats 2024! Den nya modellen kommer innebära kortare valideringstid, bättre sätt att locka de privata aktörerna samt kommer modellen tydligare att kopplas till formell utbildning – lättare att komplettera på tex komvux. 

Tills modellen finns på plats kan man validera genom komvux då huvudman för komvux ska erbjuda validering vid efterfrågan. Den nya lagen om ett skallkrav har lett till att validering väst utbildat yrkeslärarna på tex kunskapsförbundet väst mfl. Anneli Sjölin enhetschef kunskapsförbundet väst var med på träffen och berättade att de får stöd av validering väst att sätta in yrkeslärare i validering och de utarbetar nu hur de ska jobba med validering efter lagändring 

Hur exakt går det till? 

Det ser lite olika ut vilken kommun det handlar om men arbetsgivare eller enskild person hör av sig till närmsta vuxenutbildning där man söker ”kartläggning 1” som utförs av valideringspedagog. Utbildningsmaterial skickas till deltagaren så att hen får läsa in sig på ämnet och det är en individuell studieplan för alla, det är oerhört Viktigt med dialog mellan lärare och måltidsverksamhet. 

Finns möjlighet att utbilda egna validerare?  

Framöver från 2024 kommer man kunna utbilda yrkesbedömare – vi på RISE följer detta och kommer med info när vi vet mer.