Ett nytt recept för skolmåltiden

Ett nytt recept för hållbara skolmåltider är ett pilotprojekt i samarbete med Vinnova och Livsmedelsverket och syftet är att testa nya modeller kring lärande om hållbarhet med hjälp av skolmåltiden kopplat till läroplansmål och miljömål. 

Karlstad provar konceptet “ät vad du vill när du vill”

På Norrstrandskolan provar man att hålla skolrestaurangen öppen hela dagen. Utöver lunchserveringen finns det energigivande mellanmål att tillgå som kan bestå av tex frukt, grönsaker, smoothies, fröknäcke med hummus eller någon färskoströra. Satsningen sker utan ekonomisk förstärkning till kostenheten, men ett svinnsamarbete med en lokal livsmedelsbutik finns. Satsningen pågår under höstterminen och följs upp av en måltidsforskare. Skolrestaurangen skall vara en mötesplats där det serveras hållbar mat även utanför lunchtid. Det ska bidra till trygghet, goda matvanor, relationsbygge, ökad prestation och måltiden som en pedagogisk resurs. Genom att skapa en ny plats att vara social på så hoppas man minska flöden ut från skolan samt minska skadegörelse och annat bus.

Munkedal – matmarknad återkom i år i ett större format. 

Årets upplaga gick av stapeln i Dingle där kommunens alla elever från Åk 0-6 under två dagar fick möta lokala leverantörer, gå poängpromenad med temat mat, miljö och hållbarhet, titta på odlingar samt äta utomhuslunch. Dagen syftar till att ge nya intryck och perspektiv som skolan kan ta med sig in i undervisningen och arbeta vidare med även efter matmarknaden.

Läs mer om projektet här!