Det nya coronaviruset

Vi vill underlätta för er att hålla reda på var man hittar relevant och aktuell information om det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen Covid-19. Vi förmedlar också tips och förslag på arbetssätt som kan underlätta verksamheten, livsmedelskedjan eller som på annat sätt hänger ihop med den offentliga måltidsverksamheten. Skriv gärna till oss på maltidsverige@ri.se

Coronaviruset sprids genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta. I dagsläget finns det ingenting som tyder på att viruset kan spridas genom att man äter mat eller dricker vatten. De ordinarie hygienrutinerna inklusive handtvätt är tillräckliga, menar Livsmedelsverket. Ta del av vanliga frågor och svar på Livsmedelsverkets webbsida här.

 

Håll dig uppdaterad och håll löpande koll på kommunens eller regionens egna riktlinjer! 


Samlade strategier och lösningar för offentliga måltider

Vi tror att stöd och råd från andra måltidsverksamheter kan vara till stor hjälp. Vi har därför varit i kontakt med ett antal kommuner för att ta del av och sprida hur verksamheter hanterar den rådande situationen. Vi har också tagit del av information från Martin & Servera och Menigo Foodservice. Här nedan hittar ni en sammanställning.

Tips om frågor som rör


Länkar – här hittar du relevant och aktuell information

Måltidsbloggen

– som drivs av Livsmedelsverkets kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg


Livsmedelsverket


Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)


Andra webbplatser

Krisinformation

Folkhälsomyndigheten

Skolverket

Arbetsgivarverket


Affischer om god handhygien

Folkhälsomyndigheten har tagit fram affischer om god hand hygien.


Kommunikationsmaterial till skolrestaurangen

Ta del av Lilla Edets kommuns kommunikationsmaterial till skolrestaurangen om handtvätt, hygien på smörgåsstationen, att hålla lagom avstånd i matkön m.m. Materialet är bildbaserat och fungerar till de flesta målgrupper oavsett ålder eller språk.

Ta del av materialet här: