8/12 Sockersmart skola, Digitalt

Sockersmart skola – i teorin och erfarenheter från praktik!

Vad börjar man med om man vill skapa en hälsosam och sockersmart miljö i skolan som ger barn och unga bra vanor för livet? Med en fördjupad kunskap och pedagogiska verktyg är det lättare att arbetet med barn, mat och måltider. Skolmatsakademin bjuder in Susanna Almström som är friskvårds- och idrottskonsulent, hälsopedagog med inriktning på barn och ungdom, samt projektledare för Hälsofrämjandets satsning Skolmatslyftet – en sockersmart skola som syftar till att utveckla skolmaten och pedagogiken för att främja elevers hälsa.

Målgrupp: Dietister, Kommunal hälso- och sjukvård, Kultur och fritid, Kök, Ledning, Utbildning, Journalist, Tillfälligt intresserad