7/3 Ska äldre svälta och barn lida av fetma i Sörmland?, Nyköping

Region Sörmland bjuder in till en konferens på tema hållbara och hälsosamma matvanor! Hur kan vi gemensamt göra något åt att våra barn lider av fetma och att våra äldre är undernärda och svälter i Sörmland? Just nu driver Region Sörmland pilotprojekt tillsammans med bland annat Flens kommun och Katrineholms kommun, där man tittar på just detta. Den 7 mars får du veta mer, och då kan du vara med och skapa ett framtida tvärprofessionellt sätt att arbeta vidare med kostfrågor i samverkan i Sörmland.

Bland de medverkande

  • Liselott Hagberg Landshövdning Sörmland
  • Maj-Lis Hellénius Professor & överläkare vid Karolinska Institutet
  • Paul Svensson Matkreatör & kock
  • Sara Tunheden Sveriges kommuner och landsting (SKL)
  • Claes Lundgren Chefsläkare Medicinkliniken Centralsjukhuset Karlstad

Hållpunkter

  • Inledning och föreläsningar
  • Vernissage av pilotprojekt
  • Workshop om barnfetma & äldres undernäring

Utförligare program kommer närmare inpå.

Datum: Den 7 mars 2019, kl 9.30-16.30.

Plats: Sörmlands museum,  Tolagsgatan 8, Nyköping

Kostnad: Fika och lunch ingår. Konferensen är kostnadsfri, men vid outnyttjad plats debiteras 500 kr.

Anmäl dig senast den 23 februari.  Hör av dig till annika.streng@regionsormland.se med frågor. Konferensen är kostnadsfri, men vid avanmälan senare än 1 mars 2019 faktureras outnyttjad plats.