9/5 Seminarium om Riksmaten ungdom, Göteborg

Välkommen att delta i seminarium om Riksmaten ungdom den 9 maj kl 08.30-16.00

Plats: Institutionen för Kost- och idrottsvetenskap (IKI), Margaretha Huitfeldtssalen, C-huset, Pedagogen, Läroverksgatan 5 i Göteborg

Seminariet är kostnadsfritt, men anmälan krävs. Sista anmälningsdag 29 april. 

Program

08.30 Verksamhet och aktuell forskning på Institutionen för Kost – och idrottsvetenskap

Christel Larsson, professor och pro-prefekt på institutionen

Kort kafferast

09.30 Resultaten från Riksmaten ungdom – en nationell undersökning av ungdomars matvanor

Livsmedels- och näringsintag samt näringsstatus, Måltidsmönster samt konsumtion av godis och läsk Anna Karin Lindroos, Eva Warensjö Lemming, Jessica Petrelius Sipinen och Lotta Moraeus Livsmedelsverket

Fysik aktivitet Gisela Nyberg, Karolinska Institutet

Frågestund

11:30 Lunch på egen bekostnad på valfri plats

13.00 Fördjupade resultat från Riksmaten ungdom

Nya svenska kostindex/matmönster, Lotta Moraeus

Fritt och tillsatt socker-definitioner och intag, Julia Wanselius

Skollunchens betydelse för skolbarns matvanor, Patricia Eustachio Colombo

Frågestund

14:30 Workshop (med kaffe/te och frukt)

Riksmaten ungdom visar att det finns utmaningar både vad gäller matvanor och fysisk aktivitet. Vi vill diskutera detta ur några olika infallsvinklar i mindre grupper för att synliggöra nya framtida fokusområden inom nutrition och folkhälsa. Diskussionsledare: Christel Larsson Göteborgs Universitet, Gisela Nyberg Karolinska Institutet och Agneta Sjöberg Göteborgs Universitet

15.30 Återrapportering och avslutning

 

Livsmedelsverkets logotyp