23/5 Nätverket Mat och Miljö, Göteborg

Miljön inklusive klimatet på vår jord påverkas av maten på vårt bord. Men vilken är den senaste kunskapen om livsmedels klimatpåverkan och andra viktiga miljöfrågor kopplat till livsmedelsproduktion såsom mark-, pesticid- och vattenanvändning och svinn? Hur blir livsmedelsproduktionen och verksamheten mer resurs- och klimateffektiv?

Följande företag/organisationer är med 2018/2019:

Arla Foods
Atria
Aviko Norden
Cloetta
Delfi Marknadspartner
Findus Sverige
Mashie Foodtech Solutions
Konsumentverket
Lantmännen
LRF
Löfbergs Lila
Naturvårdsverket
Oatly
Orkla ASA
Orkla Foods
Santa Maria/Paulig group
Sigill Kvalitetssystem
Svensk Fågel
Unilever Food Solutions Sverige
Upphandlingsmyndigheten

Varmt välkomna med frågor eller anmälan till nätverket.

Projektledare: Birgit Landquist Birgit.Landquist@ri.se och Thomas Angervall Thomas.Angervall@ri.se